Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Artikkelit avainsanalla yhteistyö

Kouluosallisuus – ideoita ja materiaalia

Kouluosallisuus on vireää ja ohjattua oppilaskuntatoimintaa koulussa oppilaiden, vanhempien ja koulujen yhteistyötä sekä saumatonta tiedon kulkua osallisuuskasvatusta lasten, vanhempien ja koulun ... Lue artikkeli »

Kodin ja koulun yhteistyö – kasvatetaan kimpassa

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisesta on koululla. Koulun tehtävä on mahdollistaa vanhempien osallistuminen, tarjota tilaisuuksia vuorovaikutukselle ja keskinäiselle viestinnälle. ... Lue artikkeli »

Kodin ja Koulun Päivä – aikaa vapaamuotoiselle vuoropuhelulle

Kouluyhteisön hyvinvointia voidaan vahvistaa monin tavoin. Valtakunnallinen Kodin ja Koulun Päivä on osoittautunut raikkaaksi ja tervetulleeksi tavaksi tukea lapsen oppimista ... Lue artikkeli »