Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Artikkelit avainsanalla sijoitettu lapsi

Varhaisissa vuorovaikutussuhteissa traumatisoituneen lapsen tukeminen koulussa

Vauvan ja tämän ensisijaisen hoitajan välistä suhdetta kutsutaan kiintymyssuhteeksi. Kiintymyssuhde on tunnesäätelysuhde, jossa aikuisen tehtävänä on vastata lapsen tarpeisiin ja ... Lue artikkeli »

Hyvät opiskelun perustaidot auttavat sijoitettua lasta oppimisessa

Onnistumisen kokemukset koulussa ovat sijoitetulle lapselle erityisen tärkeitä, sillä heillä on tutkitusti kohonnut riski alisuoriutua koulussa, jäädä vaille jatko-opintopaikkaa tai ... Lue artikkeli »