Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Artikkelit avainsanalla oppimisvaikeudet

Maksuttomia harjoitteita perusliikkumistaitoja kehittämään!

Motorisen oppimisen vaikeudet ovat suhteellisen yleisiä, sillä keskimäärin jokaisella alakoulun luokalla on 1−2 oppilasta, jotka hyötyvät motorisen oppimisen tuesta. Motorisen ... Lue artikkeli »

Oppimisvaikeuksista yleisin on lukivaikeus

Oppimisvaikeuksista yleisin on lukivaikeus. Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. Arviolta 20-25% väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksia ovat mm. lukivaikeus matematiikan vaikeudet kielelliset ... Lue artikkeli »

Oppimisen erilaiset tavat ja tuki

Oppilaan oikeus tukeen Oppilaalla, jolla on oppimisvaikeuksia, on oikeus tukeen peruskoulussa. Perusopetuslaki määrittelee oppilaan oikeuden kolmiportaiseen tukeen: yleinen tuki, tehostettu ... Lue artikkeli »