Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Artikkelit avainsanalla motoriikka

Maksuttomia harjoitteita perusliikkumistaitoja kehittämään!

Motorisen oppimisen vaikeudet ovat suhteellisen yleisiä, sillä keskimäärin jokaisella alakoulun luokalla on 1−2 oppilasta, jotka hyötyvät motorisen oppimisen tuesta. Motorisen ... Lue artikkeli »

Tietokoneavusteiset arviointimenetelmät lukemisen ja laskemisen perustaitojen arvioinnissa

Oppimisen arviointiin käytettävät välineet edellyttävät lapselta usein motorista suoriutumista ja motoriikan säätelyn vaikeudet voivat vaikuttaa tuloksiin. Motoriikan pulmien vaikeusaste ja ... Lue artikkeli »

Motoriikan oppimisvaikeuden havainnointi ja tukeminen

Motorisen oppimisen vaikeudet ovat suhteellisen yleisiä, sillä keskimäärin jokaisella alakoulun luokalla on 1−2 oppilasta, jotka hyötyvät motorisen oppimisen tuesta. Kyse ... Lue artikkeli »