Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Artikkelit avainsanalla kerhot

Koulun kerhot voivat olla sisällöiltään monipuolisia

Koulun kerhotoiminnan yhtenä tavoitteena on ollut kehittää monipuolista harrastustoiminta lähelle lapsia, nuoria ja perheitä. Koulun kerhotoiminnassa suosituimpia aihealueita ovat liikunta- ... Lue artikkeli »

Koulun kerhotoiminnan laatua voi tarkastella monesta eri näkökulmasta

Koulun kerhotoiminnan laatukriteerit ovat osa Perusopetuksen laatukriteereitä 2012. Laatukriteerit täydentävät opetussuunnitelmasta tulevia laatutavoitteita ja yhdistävät kerhotoiminnan koulun suunnitelmalliseen kehittämiseen. Laatukorteissa ... Lue artikkeli »

Koulun kerhotoiminta

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 47 pykälään kirjoitettua ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun järjestämää oppituntien ulkopuolista toimintaa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet ... Lue artikkeli »