Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Adhd-oireisen lapsen opettaminen

Adhd-oirekuva voi vaihdella ja ilmetä eri ihmisillä eri tavoin. Tämän vuoksi on hyvä miettiä yksilöllisesti mitkä keinot tukevat parhaiten adhd-oireisen henkilön toimintakykyä.  Koulussa ympäristöön liittyvät tukitoimet ovat keskeisessä asemassa adhd-oireisen oppilaan arjen tukemisessa. Adhd-oireinen henkilö hyötyy usein tilanteiden, tehtävien ja toimintojen jäsentämisestä siten, että ympäristö tukee tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjaamista. Ohessa on vinkkejä sovellettavaksi yksilöllisten tarpeiden mukaan

Jos lapsella on vaikeuksia…

… alkaa toiminta

 • Anna merkki alkaa työ
 • Esitä työ pieninä osatehtävinä
 • Selitä työn tarkoitus
 • Anna välitöntä palautetta ja rohkaisua

pysyä tehtävässä

 • Poista työympäristöstä häiritsevät tekijät
 • Aseta lapsi lähelle lasta, joka osaa auttaa häntä välittömästi K
 • äytä värejä innostamaan yksinkertaista, toistavaa työtä
 • Lisää vahvistamisen tiheyttä
 • Rohkaise katsekontaktia
 • Tue lasta onnistumaan tehtävässä
 • Tarjoa vaihtelua tehtävissä

…pysyä istumassa

 • Varmista että lapsi ymmärtää odotuksesi
 • Palkitse lasta aina kun lapsi istuu
 • Ota kuva lapsesta istumassa kunnolla ja anna kuva vihjeeksi tarpeen mukaan
 • Siirrä lapsen paikka pois häiritsevien tekijöiden luota ja lähemmäksi huoneen keskustaan suoraan eteesi

…seurata ohjeita

 • Anna lyhyitä, konkreettisia ohjeita
 • Anna esimerkkejä (visuaalisia, auditiivisia, taktillisia)
 • Toista ohjeet
 • Pyydä lasta toistamaan ja selittämään ohjeet ennen aloittamista
 • Sijoita lapsi toimimaan yhdessä toisen lapsen kanssa, joka ymmärtää annetut ohjeet

…työskennellä itsenäisesti

 • Valitse toimintoja, jotka sopivia lapsen kehitystasolle
 • Varmista että lapsi tietää etukäteen milloin tehtävä loppuu
 • Anna lyhyet, tarkat ohjeet
 • Anna usein vahvistusta; kehu lasta toisten lasten kuullessa keskittymisestä
 • Vaihtele lyhyiden itsenäisten tehtävien ja avustettavien tehtävien kesken.
 • Vaadi vähitellen yhä itsenäisempään työskentely ennen avun antamista

pysyä hiljaa

 • Palkitse lasta välittömästi kuuntelemisesta palkitse lapsia, jotka eivät huutele
 • Osoita vihjettä seinällä muistuttaaksesi lasta olemaan keskeyttämättä toisen puhetta. (esim. hymyilevä kasvo tai vain jokin symboli, jonka merkitys on selitetty lapselle kahden kesken)
 • Anna lapselle mahdollisuus olla johtaja
 • Järjestä pienryhmiä, joissa lapsella on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan toisten kanssa

… olla vaatimatta liikaa henkilökohtaista huomiota

 • Järjestä toinen lapsi tai vapaaehtoinen tukemaan
 • Huomioi lapsi tunnin aluissa
 • Yritä huomioida lapsi, kun hän tekee jotain oikein

… seurata yhteisiä sääntöjä

 • Laita säännöt näkyviin, jotta niihin voi palata aina päivittäin. Säännöt voi kuvittaa valokuvin
 • Tee säännöistä yksinkertaiset
 • Ole johdonmukainen odotuksissasi ja seurauksissa sääntöjen rikkomisesta
 • Anna tarvittaessa lapselle lista säännöistä. Voit tehdä henkilökohtaisen sopimuksen lapsen kanssa ja auttaa verbalisoimaan sääntöjä.

…kuunnella

 • Anna lapselle visuaalisia malleja
 • Pyydä lasta toistamaan ohjeet ääneen
 • Anna lapsen istua luokan edessä ja lähellä opettajaa

… muistamisessa

 • Käytä muististrategioita
 • Anna lapsen toistaa ohjeet
 • Käytä lauluja, runoja jne. tehostamaan muistamista
 • Palaa toimintoihin jaksoittain
 • Koodaa värein tärkeät yksityiskohdat

Lähde Adhd-liitto. Oili Sauna-aho, Kliininen neuropsykologi, PsL Päijät-Hämeen keskussairaala, Lastenneurologian yksikkö Ohjeet perustuvat kirjaan Claire B. Jones(1991), Sourcebook for Children with Attention Deficit Disorder