Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Adhd-oireinen lapsi – käytännön neuvoja

Adhd-oirekuva voi vaihdella ja ilmetä eri ihmisillä eri tavoin. Tämän vuoksi on hyvä miettiä yksilöllisesti mitkä keinot tukevat parhaiten adhd-oireisen henkilön toimintakykyä.  Koulussa ja muissa ryhmätilanteissa ympäristöön liittyvät tukitoimet ovat keskeisessä asemassa adhd-oireisen apsen arjen tukemisessa. Adhd-oireinen henkilö hyötyy usein tilanteiden, tehtävien ja toimintojen jäsentämisestä siten, että ympäristö tukee tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjaamista.

Vinkkejä ryhmätilanteisiin:

 • Aseta lapset puoliympyrään. Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi opettajaa vastapäätä, jotta voit helposti pitää katsekontaktin.
 • Pienryhmissä aseta muut lapset puoliympyrään ja tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi keskelle vastapäätä opettajaa.
 • Aseta hyvät roolimallit ADHD-oireisen lapsen molemmin puolin.
 • Palkitse lapsia paikalleen menemisestä ja tarkkaavaisuudesta
 • Vältä ohjeiden antamista lapsen ollessa takanasi tai vierelläsi.
 • Joillakin lapsilla voi olla kaksi omaa paikkaa, jolloin he voivat siirtyä tarvittaessa paikalta toiselle tuntiessaan itsensä levottomaksi.
 • Jotkut lapset ovat vähemmän levottomia, kun he istuvat tuolissa väärinpäin eli hajareisin selkänoja edessä.

Vinkkejä rutiineihin:

Päivärutiini

 • Päivärutiini tarkkoine kellonaikoineen on tärkeää
 • Tee visuaalinen lukujärjestys, joka käydään läpi aamulla ja tarpeen mukaan useampaan kertaan päivän aikana
 • Siirtymätilanteissa laulu, kellonsoitto tms. merkki helpottaa
 • Erityisen meluisissa tilanteissa pehmeä taustamusiikki rauhoittaa.

Siirtymätilanteet

 • Käytä koodisanoja, lauluja, visuaalisia merkkejä helpottamaan siirtymistä.
 • Varaa aikaa siirtymiin, kerro etukäteen seuraavaksi tehtävistä mielenkiintoisista asioista lapsille
 • Käytä vihjeitä kertomaan että aikaa on muutama minuuttia saada työ valmiiksi sekä kielellisesti että visuaalisesti.
 • Anna selvät ja tarkat ohjeet kuinka siirtyä seuraavaan toimintaan
 • Palkitse lasta toisten lasten edessä kun hän pystyy siirtymään toiminnasta toiseen.

Lähde: adhd-liitto