Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Verkossa kohtaaminen – aidosti matalan kynnyksen palvelua nuorelle

Lapsen ja nuoren elämään kuuluu vaiheita, jolloin huoltajien ja muiden lähellä olevien aikuisten kanssa keskustelu voi tuntua vaikealle, jopa nololle. Verkon kautta nuoren voi olla helpompi jutella asioista, jotka pohdituttavat ja joiden käsittelyyn nuori kaipaa aikuisen tukea. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kasvuun, kehitykseen, seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvät teemat. Lapsi voi arjessaan kokea esimerkiksi yksinäisyyttä ja syrjintää, jolloin aikuisen tuki voi olla tarpeen.

Yleisiä keskustelun aiheita verkon kohtaavissa palveluissa ovat nuorten arkea koskettavat asiat: ystävät, harrastukset, perhesuhteet, kouluasiat, aikuistumiseen liittyvät huolet sekä tunteiden käsittelyyn liittyvät asiat.

Verkossa nuoria palvelevat monet eri alojen ammattilaiset, joiden työnkuvaan kuuluu verkko-ohjaaminen. Verkon kautta voi jutella esimerkiksi nuorisotyöntekijän, seksuaalineuvojan, terveydenhoitajan ja poliisin kanssa. Lisäksi verkossa nuoria tukevat koulutetut, täysi-ikäiset vapaaehtoiset, jotka useimmiten työskentelevät ammattilaisten ohjauksessa. Useimmat verkossa palvelevat ammattilaiset ovat sitoutuneet yhteisiin eettisiin sääntöihin, jotka ohjaavat heidän työtään.

Tavoitteena on, että nuori rohkaistuu puhumaan asiasta hyvissä ajoin, ennen kuin ongelma muuttuu suuremmaksi. Kahdenkeskisessä, reaaliaikaisessa palvelussa nuorta pystytään auttamaan nopeasti. Usein nuori kokee saavansa riittävästi tietoa ja voimia toimiakseen oman tilanteen helpottamiseksi.

Verkon kautta on erittäin haastavaa auttaa nuorta, jonka vaikea tilanne on edennyt pitkälle ja vaatii moniammatillista selvittämistä. Verkon yli voidaan tarjota pitkäaikaista tukea tai terapiaa, mutta tyypillisesti tueksi tarvitaan myös muita palveluita.

Nuori ohjataan verkosta kasvokkaisten tuki- ja neuvonta- sekä kriisipalvelujen piiriin silloin, kun tarve sen vaatii. Verkossa työtä tekevät ammattilaiset ovat lain mukaan myös lastensuojeluilmoitusvelvollisia. Tämä tarkoittaa, että jos ammattilainen kohtaa työssään verkossa tilanteen, jossa lastensuojelun tarpeen selvittäminen tuntuu tarpeelliselta, hänellä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Verkossa on saatavilla on muun muassa kysymys-vastauspalstoja, yksilöchatteja, videopuhelu- ja tekstiviestiohjausta, ryhmächatteja ja ns. verkkoryhmiä, jotka kokoontuvat netissä säännöllisesti. Osaan keskusteluista voi osallistua tiettyyn kellonaikaan, toisiin varataan erillinen aika. On myös tukipalveluita, jotka päivystävät aina kun työntekijä istuu työkoneensa ääressä.

Verkkopalvelut kehittyvät ja uusia ammattilaisia tulee verkkoon jatkuvasti lisää. Koska palveluverkko kehittyy ja jokaisella toimijalla on omat tarpeet ja vaatimukset yhteydenpitokanaville, on ollut väistämätöntä että palvelut ovat sirottuneet ympäri verkkoa. Nuoren täytyy siis osata hakeutua oikean palvelun piiriin.

Oikean palvelun löytämisen helpottamiseksi kouluissa ja kodeissa olisi tärkeä tutustua yhdessä nuoren kanssa saatavilla oleviin verkkopalveluihin ja käydä läpi, millaisissa asioissa nettiauttajat voivat nuorta tukea. Tärkeää on tietysti kannustaa nuorta ottamaan yhteyttä itseään lähellä olevaan aikuiseen ja kertomaan murheista jo ennen kuin ne kasvavat suuriksi. Mikäli asiaa on helpompi selvittää verkkoauttajan kanssa, on hyvä tukea nuorta hakemaan neuvoja mieluummin ammattilaiselta, kuin esimerkiksi verkon vertaistukipalstoilta tai sosiaalisen median keskusteluista, joissa saatavilla tieto ei aina ole punnittua saati perustu faktoihin.

Linkkejä: