Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Tukioppilastoiminta vähentää yksinäisyyttä ja kiusaamista

Mannerheimin koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972. Nykyisin tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki Suomen yläkoulut. Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä. He esimerkiksi tutustuttavat seiskoja, järjestävät yhteishenkeä lisääviä tapahtumia ja pitävät opetustuokioita nuoremmille oppilaille. Yhteisen toiminnan järjestäminen vähentää yksinäisyyttä ja kiusaamista.

Opettaja ohjaa tukioppilaita

Tukioppilastoiminnan edellytys on aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Vaikka tukioppilastoiminta onkin nuorten omaehtoista tekemistä, tarvitaan aikuista tukijaksi ja kannustajaksi. Monessa koulussa tukioppilaiden ohjaajia on kaksi. Työpari helpottaa työtä ja auttaa jaksamaan.

Ohjaaja on koulun yhteyshenkilö MLL:n suuntaan, hän valitsee tukioppilaat, antaa tukioppilaille peruskoulutuksen tehtävään ja ohjaa heitä sekä pitää heihin yhteyttä.

Tukioppilastoiminnan laatusuositukset asettavat toiminnalle seuraavat tavoitteet:

  • Ohjaajalle maksetaan korvaus ohjaajana toimimisesta.
  • Tukioppilastoimintaan on varattu riittävät aika-, tila- ja tarvikeresurssit.
  • Tukioppilastoiminta on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan.
  • Tukioppilastoiminta on kirjattu koulun vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan.
  • Tukioppilastoiminnan ja oppilaskunnan hallituksen välinen tehtävänjako on selkeä ja oppilaiden tiedossa.
  • Koulun oppilaat ja henkilökunta tietävät, ketkä toimivat tukioppilaina.
  • Koulun johto tukee ja arvostaa tukioppilastoimintaa.
  • Koulun henkilökunta tukee ja arvostaa tukioppilastoimintaa.
  • Tukioppilastoiminnasta tiedotetaan koulun henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille

MLL:n keskusjärjestö ylläpitää yhdessä piirijärjestöjen kanssa valtakunnallista kouluttajien verkostoa sekä järjestää koulutusta ja vertaistapaamisia tukioppilasohjaajille. MLL:n piirijärjestöt järjestävät lisäksi alueellisia tapaamisia ja koulutusta tukioppilaille.

Koulujen tukioppilastoimintaa voi toteuttaa myös yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa.

MLL:n paikallisyhdistys voi olla mukana toteuttamassa tukioppilastoimintaa. Yhdistys voi esimerkiksi tarjota tilat koulutuksiin tai tukea toimintaa rahallisesti. Useat MLL:n yhdistykset ovat valinneet tukioppilas- tai nuorisotoiminnan vastaavan, joka suunnittelee tukioppilastoimintaa yhdessä koulun kanssa.

lisätietoja

koulutusta