Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Tietokoneavusteiset arviointimenetelmät lukemisen ja laskemisen perustaitojen arvioinnissa

Oppimisen arviointiin käytettävät välineet edellyttävät lapselta usein motorista suoriutumista ja motoriikan säätelyn vaikeudet voivat vaikuttaa tuloksiin.

Motoriikan pulmien vaikeusaste ja oppimisvalmiudet eivät kulje käsi kädessä, vaan ne tulee arvioida jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti. Luotettava oppimisvalmiuksien arviointi on tärkeää tukitoimien suunnittelun kannalta. Myös jatko-opintojen kannalta on tärkeää, että lapsen vahvuudet tunnistetaan ja mahdollisiin oppimisen pulmiin ehditään tarjota tukea ajoissa.

Lukemiseen ja laskemiseen liittyvät oppimisvaikeudet ovat melko yleisiä CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla. On havaittu, että erityisesti tietokonepohjaiset arviointimenetelmät soveltuvat hyvin CP-vammaisten lasten oppimisen arviointiin. Lapset kokevat ne pääsääntöisesti kiinnostavina ja motivoivina, ja tulosten arvioinnissa voidaan hyödyntää tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisen tiedon keräämiseen lasten suoriutumisesta.

Neure-ympäristö on tarkoitettu kehityksellisten häiriöiden, erityisesti oppimisvaikeuksien tutkimukseen, arviointiin ja kuntoutukseen. Neure-materiaalit ovat vapaasti käytettävissä verkossa.

Neure jakautuu kahteen erilliseen ohjelmistoon:

  • Opettajan ohjelmisto, jolla opettaja hallinnoi oppilaitaan sekä valitsee heille soveltuvia tehtäviä Neuren tehtäväkirjastosta
  • Oppilaan näkymä, josta oppilas käynnistää opettajan hänelle valitsemia tehtäviä

Neure sisältää kolmenlaisia tehtäviä ja tällä hetkellä jo yli 300 yksittäistä harjoitetta.

  • Harjoitteita matematiikkaan
  • Arviointitehtäviä matematiikkaan
  • Harjoitteita lukemisen perusteiden harjoitteluun

Neuren Mukaan-tehtävissä on huomioitu näönkäyttöön ja motoriikkaan liittyviä asioita, kuten tietokoneruudulla näkyvien kuvioiden sopiva koko ja niiden välinen tiheys, sekä värien kontrasti. Vastaustapoja voidaan varioida kullekin lapselle sopivaksi siten, että vastaus voidaan antaa hiirellä tai sitä vastaavalla laitteella (esim. erikoispainikkeet), näppäimistöllä tai kosketusnäytöllä.

Mukaan-tehtävät sisältävät lukemisen ja laskemisen perustaitoihin ja niihin liittyvien alataitojen arviointiin liittyviä tehtäviä.

Linkkejä:

Vapaasti käytettävät Neure -tehtävät.
Lisätietoa Neure -tehtävistä.