Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Tehtäväsivuja lapsille elintavoista

Minä osaan -tehtäväsivut lapsille elintavoista sisältävät tulostettavia tehtäväsivuja, joihin kirjoitetaan ja piirretään omia taitoja, ilon aiheita ja hauskoja juttuja minusta ja arjestani.

Näiden hauskojen tehtävien tarkoitus on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja itsetuntemusta: Kiinnittää huomiota omaan osaamiseen, onnistumiseen ja arjessa tapahtuviin hyviin asioihin. Lisäksi tavoitteena on herättää pohtimaan omaan terveyteen vaikuttavia asioita. Millaisia arkisia juttuja minä teen syömiseen, liikkumiseen ja hyvinvointiini liittyen? Ja mitä haluaisin tehdä? Tehtävien taustalla on ajatus: Minä olen hyvä juuri tällaisena kuin olen ja terveystaitoja opetellaan koko elämän ajan.

Tehtävät on koottu Minä osaan ja onnistun -kirjasta, joka on myynnissä Neuvokas perhe -sivuilla. Kirjan tavoite on saada lapset ja perheet pysähtymään hyvien asioiden äärelle, kuulemaan lasta ja yhdessä pohtimaan sitä mikä on tärkeää juuri nyt. Arjessa olevat hyvät asiat ovat usein itsestään selvyyksiä ja jäävät sanomatta.

Nämä tehtävät toimivat myös itsenäisinä sivuina lapsen tai lapsiryhmän kanssa työskentelyyn. Ajatuksena on saada lapset pohtimaan ja huomaamaan mitä kaikkea minä osaan ja mistä minä nautin sekä herättää keskustelua oppimisesta ja omaan terveyteen vaikuttamisesta.

Tehtäviä on kuudesta eri osa-alueesta:

  • osaan
  • hauskaa
  • liikun
  • nam (syömiseen liittyvät asiat)
  • klik (ruutuaika)
  • uni

www.neuvokasperhe.fi/materiaalit/min%C3%A4-osaan-teht%C3%A4v%C3%A4sivuja-lapsille

Täytetyt tehtävät voi koota kasvunkansioon, koululaisten tehtäväkansioihin tai vaikka seinälle näyttelyksi.

Lapsia on tärkeä kehua ja kannustaa; kiinnittää huomiota onnistumiseen ja palkita myös sitkeää harjoittelua. Positiivinen palaute on tehokas tapa vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. Sen avulla aikuiset voivat vahvistaa ja edistää lasten toivottua käyttäytymistä. Hyvä itsetunto on tietoisuutta omasta arvosta.  Vahvan itsetunnon turvin lapsesta kasvaa yksilö, joka kestää pettymyksiä, sietää vastoinkäymisiä, osaa tehdä elämässään oikeita valintoja ja oppii luottamaan muihin ihmisiin.

www.neuvokasperhe.fi