Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu on subjektiivinen kokemus

Seksuaalinen kaltoinkohtelu tarkoittaa mitä tahansa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja seksuaalista turvallisuutta loukkaavaa tekoa, oli se sitten rikoslaissa kriminalisoitu tai ei.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi olla seksuaalista häirintää, seksuaalisuuden haukkumista, vihjailua, seksinostoyrityksiä tai seksinosto nuorelta. Se voi olla myös seksuaalista väkivaltaa, kuten fyysistä ahdistelua, hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaalisiin tekoihin tai raiskaus.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemus on subjektiivinen kokemus, jossa vastuu on aina tekijällä. Vastuu on tekijällä myös silloin, kun esimerkiksi raiskauksen uhri on humalassa tai muuten tiedottamassa tilassa.

Nuorten Exit ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellista seksiä. Järjestö tekee ennaltaehkäisevää työtä verkossa, kouluissa, kaduilla ja tapahtumissa, sekä kouluttaa ammattilaisia. Nuorten Exit tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja neuvontaa 13–29-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen.

Nuoren omaa kokemusta on kunnioitettava

Vähäpätöiseltä kuulostava seksuaalinen häirintä voi toisesta nuoresta tuntua ahdistavalta ja toisesta ei lainkaan. Jokaisen omaa kokemusta tilanteesta on kunnioitettava. Seksuaalisella väkivallalla taas on aina seurauksia nuorelle, jotka käsittelemättöminä aiheuttavat pahaa oloa ja ahdistusta. Seksuaalisen väkivallan kokemus vaatii aina kokemuksen käsittelyä, eikä sitä voi yrittää unohtaa.

Lapsen ja nuoren kanssa työskentelevällä ammattilaisella on velvollisuus tehdä rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus alle 18-vuotiaaseen kohdistuneesta seksuaalirikosepäilystä.

Nuoren kanssa työskentelevä, häneen läheisen suhteen luonut ammattilainen, esimerkiksi opettaja tai koulun terveydenhoitaja, on nuorelle kullan arvoinen. Koulun henkilökunta on avainasemassa tunnistettaessa yksittäisen nuorten käytöksessä muutoksia tai elämäntilanteen muutoksia. Seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori yleensä oireilee jollain tavalla, mutta ei ota itse kokemustaan helposti puheeksi häpeän ja syyllisyyden takia.

Nuori toivoo aikuisen kysyvän

Olisi hienoa, jos nuorten tunteva aikuinen uskaltaisi kysyä suoraan nuoren kokemuksista. Nuorten Exitin työssä on huomattu, että monet yhteyttä ottaneet nuoret ovat kertoneet, että hänellä on jo kontakti esimerkiksi psykoterapeuttiin, sosiaalityöntekijään tai päihdetyöntekijään, mutta hän ei ole silti uskaltanut kertoa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta.

Myös koulun henkilökunnalla, esimerkiksi terveydenhoitajalla tai koulupsykologilla voi olla tilaisuus ottaa seksuaalinen kaltoinkohtelu puheeksi. Monesti nuori on sanonut, että olisi toivonut työntekijän/aikuisen kysyneen.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksen käsittely vaatii työntekijältä rohkeutta ottaa puheeksi. Koska voi olla hyvin vaikea arvioida, kenellä nuorella on ollut kaltoinkohtelun kokemuksia, olisi tärkeää ottaa asia puheeksi kaikkien nuorten kanssa. Teeman sisällyttäminen käytössä oleviin puheeksiottamisen malleihin tai muihin työmenetelmiin olisi tärkeää. Jokaisella työpaikalla olisi myös hyvä olla työntekijä, jolla on erityisosaamista seksuaalisen väkivallan kohtaamiseen.

Nuorten vanhempi tai koulun henkilökunta ei voi tietää eikä heidän tarvitsekaan tietää kaikkea seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, -väkivallasta ja vastikkeellisesta seksistä, mutta he voivat olla avoimia ja etsiä lisätietoa.

Apua voi kysyä mm. seksuaalineuvojilta ja –terapeuteilta, joita on töissä useissa järjestöissä, kunnallisissa palveluissa ja lääkäriasemilla. Heitä voi konsultoida ja yhdessä nuoren kanssa pohtia, josko seksuaalisuuteen erikoistuneen ammattilaisen tapaaminen olisi hyödyllistä. Tärkeintä nuorelle kuitenkin on se, että hänelle läheinen tai hänet tunteva aikuinen uskaltaa puhua asiasta, on myötätuntoinen eikä syyllistä. Tämän jälkeen nuorelle voi etsiä lisätietoa ja tukea.

 

Lisää tietoa, sekä materiaalia ja vinkkejä aiheen puheeksi ottamiseen oppitunneilla löytyy Nuorten Exitin verkkosivuilta

 

 

Tutkimustuloksia

Kouluterveyskysely 2013. Noin 200 000 vastaajaa (8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukiossa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevat).

3 indikaattoria nuorten kohtaamasta seksuaalisesta väkivallasta, joista yksi vastikkeellisen seksin kokemuksista. Sukupuolesta ja opintoasteesta riippuen 9-33% kohdalla vastaajista 1-3 indikaattoria täyttyi. Kunta- ja indikaattorikohtaiset tulokset valmistuvat marras-joulukuussa.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen seurantakysely nuorten rikoskäyttäytymisestä ja uhrikokemuksista. Vuonna 2012 4855 15-16 –vuotiasta vastaajaa.

”Nuorten kokemaa seksuaalista häirintää kartoitettiin kysymällä, oliko nuori kokenut sukupuolista lähentelyä tai kanssakäymistä aikuisen tai nuorta itseään vähintään viisi vuotta vanhemman henkilön kanssa. Vuoden aikana seksuaalista häirintää kokeneita nuoria oli 9 prosenttia. Kokemus oli huomattavasti yleisempi tytöille, joista 14 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää vuoden aikana. Pojilla vastaava osuus oli 3 prosenttia. Viimeisimmistä tapauksista 41 prosenttia oli ollut sellaisia, että tekijä suostutteli nuorta seksuaaliseen kanssakäymiseen. Tapauksista 13 prosentissa tekijä uhkaili tai painosti nuorta seksuaaliseen kanssakäymiseen ja 10 prosentissa tapauksista tekijä käytti fyysistä väkivaltaa. Kuudessa prosentissa tapauksista tekijä antoi nuorelle rahaa tai muun palkkion. Seksuaalista häirintää kokeneista nuorista 5 prosenttia oli saanut tapauksesta fyysisen vamman, joka oli vähintään mustelma, haava tai ruhje.”