Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Sateenkaariperheen lapset koulussa

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Perheiden kirjo on laaja: joukkoon mahtuu esimerkiksi naisparin tai miesparin perheitä, monenlaisia transihmisten perheitä sekä perheitä, joissa lapsella on ollut alusta asti enemmän kuin kaksi vanhempaa. Lapsesta ei näy päällepäin, montako äitiä tai isää hänellä on.

Koululuokassa voi hyvin olla sateenkaariperheiden lapsia myös ilman, että opettaja tietää asiasta. Kaikki vanhemmat eivät välttämättä halua tuoda asiaa aktiivisesti esille.

Moninaisuus aktiivisesti esille

Perheiden, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuudesta keskusteleminen on tärkeää riippumatta siitä, onko koulussa sateenkaariperheiden lapsia. Moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta keskusteleminen antaa jokaiselle lapselle tilaa olla oma itsensä. Samalla ryhmään luodaan hyväksyvä ilmapiiri, joka kannustaa kunnioittaviin kohtaamisiin.

Kaikki lapset tarvitsevat hyväksyntää ja tukea omalle perhemallilleen. Oma perhe on jokaiselle lapselle se ainoa oikea ja merkityksellisin. Perhe on merkittävä osa lapsen arkea ja sitä kokemusmaailmaa, johon hän sitoo oppimansa asiat.

Lasten on tärkeä ymmärtää peruskäsitteet. Näin vähennetään myös homottelua. Vaikka homottelu tai homovitsit olisi tarkoitettu huumoriksi, niihin on tärkeää puuttua. Ne loukkaavat niitä lapsia, jotka pohtivat omaa suuntautumistaan tai joiden läheisissä on homoja tai lesboja.

Perusopetussuunnitelman perusteet velvoittavat opettajaa tukemaan kodin kasvatustehtävää. Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana tulee myös olla kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

 Vinkkejä käytännön tilanteisiin

  1. Useimmissa saduissa prinssi saa prinsessan, ja oppikirjojen kuvituksissa isä käy autolla töissä äidin jäädessä kotiin lasten kanssa.Sateenkaariperheen lapselle on tärkeää nähdä oma perhemallinsa muiden perhemallien rinnalla, ja kaikkien lasten on hyvä tutustua perhemuotojen moninaisuuteen. Tämä kannattaa pitää mielessä esimerkiksi silloin, kun valitsee kuvitusta monisteisiin tai värityskuviin.
  2. Moninaisissa sateenkaariperheissä myös isän- ja äitienpäivän viettoon liittyvät kysymykset ratkaistaan monin tavoin. Perheen omat käytännöt on hyvä selvittää ennakkoon.
  3. Perinteisen sukupuun laatiminen on monille sateenkaariperheille ongelmallista. Perhe ei ehkä taivu tavanomaisen malliseen sukupuuhun, tai lapsen voi olla haastavaa nimetä kaikkia sukulaisuussuhteitaan, jos tavanomaiset sukulaistermit eivät toimi. Lisäksi perheen välit osaan sukulaisista ovat saattaneet katketa esimerkiksi homofobisten asenteiden vuoksi. Kannattaa miettiä luovia ratkaisuja ja kysyä neuvoa myös sateenkaariperheen vanhemmilta.
  4. Vanhempainilloissa ja muissa tapahtumissa on hyvä ottaa huomioon, että kaikkia perheitä ei esimerkiksi voi jakaa isien ja äitien ryhmiin. Käytäntöjä ja nimityksiä voi tarvittaessa pohtia etukäteen yhdessä perheen kanssa.

 

Sateenkaariperheet ry tarjoaa koulutusta sateenkaariperheistä, perheiden erityiskysymyksistä ja arjen tilanteista niin ammattilaisille, kouluille, työyhteisöille kuin muillekin kiinnostuneille tahoille.

Sähköisiä, tulostettavia oppaita kuten esim. ”Moninaisuus mahtuu kouluun” ja ”Tarinoita sukupuolen moninaisuudesta lapsille” löytyy Setan sivuilta

www.sateenkaariperheet.fi

www.seta.fi