Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Perinneleikit lapsen kasvun ja kehityksen tukena

Leikki käsitteenä kattaa kaiken toiminnan, jossa osallistujallaan on leikkisä asenne. Miksi juuri reippaat yhteisleikit ovat lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä, ja miten edistämme näitä niin kotona kuin koulussa?

Leikki on nyky-yhteiskunnassamme varsin arvoituksellinen ilmiö. Elämme teknologisten laitteiden ja internetin siivittämää arkea, ja tätä myötä myös leikki on muuntautunut sopimaan erilaisiin laitteisiin ja pelisovelluksiin. Pelkästään näiden leikkimuotojen suosiminen on kuitenkin pulmallista, sillä valtaosa niistä toteutetaan yksin, sisätiloissa istuen. Samalla, kun leikki siirtyy pois koulujen ja kotien pihoilta, keskustelemme liikunnan vähenemisestä ja sen lieveilmiöistä, kuten lasten ylipainosta, sekä erimuotoisista sosiaalisista pulmista, kuten nettikiusaamisesta ja yksinäisyydestä.

Leikki sen perinteisessä muodossaan on lapselle luontaista ja tekee hyvää myös aikuisillekin. Leikin avulla jaettu kokemus auttaa luomaan lämpimän siteen lapsen ja aikuisen välille, sekä turvallisen ympäristön opetella kasvun ja kehityksen kannalta olennaisia taitoja, kuten sosiaalisia ja emotionaalisia, sekä kuuntelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Parhaimmillaan leikin aikana lapsi käy läpi koko tunneskaalan vihasta ja surusta iloon sekä kateudesta ylpeyteen. Leikin kautta lapsi kehittää itseluottamusta sekä käyttää hänelle tärkeätä ajattelun työkalua, mielikuvitusta. Lisäksi aktiiviset leikit edesauttavat lapsen kestävyys- ja lihaskunnon sekä motoriikan kehitystä.

Aikuiset ovat avainasemassa luomassa yhteisleikkikulttuuria

Koko perhe voi yhdessä leikkiä perinteisiä, esimerkiksi vanhemman omasta lapsuudesta tuttuja leikkejä tai vanhempi voi kannustaa jo hieman isompaa lasta ´leikkitreffeille´ tämän ystävien kanssa. Myös vaikkapa syntymäpäiväjuhlien ohjelman voi rakentaa leikkien ympärille. Vastaavasti Internetin ja pelilaitteiden käyttöä voi säädellä koko perheen voimin.

Koulut ovat myös tärkeässä roolissa luomassa aktiivisuuden ja yhdessä kokemisen ilmapiiriä. Välitunnit ovat mitä parhainta aikaa rakentaa ryhmähenkeä ja ammentaa energiaa koulutyöhön, samalla täyttäen osan päivän liikuntapiirakasta. Välituntitoimintaa voi kehittää niin opettajien voimin, kuin muodostamalla vaikkapa leikkiteemoja yhdessä lasten kanssa, antaen lapsille vuorotellen vetovuoron kunkin välitunnin leikistä.

Etenkin arkaa taikka ujoa lasta tulee kannustaa mukaan yhteisleikkiin. Joskus osallistumista leikkiin voi jopa vaatia. Mikäli lapsi ei heti innostu, voi hän kokeiltuaan valita kahden voimakkaasti eriävän aktiviteetin, esimerkiksi sivusta seuraamisen taikka lukemisen, välillä. Näin luomme leikin valinnaisuuden, ja oman päätöksen myötä lapsi heittäytyy leikkiin oma-aloitteisesti. Lisäksi aikuinen voi osallistua uuteen leikkiin yhdessä lapsen kanssa.

Perinneleikit ry on yhteisleikin ja arkiaktiivisuuden asialla vuodesta 2009 saakka toiminut yhdistys. Yhdistys on koonnut perinteisiä suomalaisia yhteisleikkejä yhteensä kahdeksaan kirjaseen, kalentereihin sekä laululeikkikirjaan. Toiminnan painopiste on monimuotoisissa leikitystapahtumissa. Yhdistys leikittää lapsia ja lapsenmielisiä suurissa ja pienissä yleisötapahtumissa, kouluissa, päiväkodeissa, eskareissa, leikkipuistoissa sekä yritysten asiakastapahtumissa. Tietoa leikitystoiminnasta löydät yhdistyksen kotisivuilta sekä Facebookista.

www.perinneleikit.fi

www.facebook.com/perinneleikit