Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Oppimisympäristö ja adhd

Adhd-oirekuva voi vaihdella ja ilmetä eri ihmisillä eri tavoin. Tämän vuoksi on hyvä miettiä yksilöllisesti mitkä keinot tukevat parhaiten adhd-oireisen henkilön toimintakykyä.  Koulussa ympäristöön liittyvät tukitoimet ovat keskeisessä asemassa adhd-oireisen oppilaan arjen tukemisessa. Adhd-oireinen henkilö hyötyy usein tilanteiden, tehtävien ja toimintojen jäsentämisestä siten, että ympäristö tukee tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjaamista. Ohessa on vinkkejä sovellettavaksi yksilöllisten tarpeiden mukaan

Miten voit parantaa oppimisympäristöä adhd-oireisen lapsen näkökulmasta. Mitä opettaja voi tehdä?

 • Vältä ylimääräisiä visuaalisia tai auditiivisia ärsykkeitä. Täysin ärsykkeetön ympäristö ei toisaalta edistä myöskään tarkkaavaisuutta.
 • Järjestelmällisyys huoneessa on tärkeää. Esim. voit käyttää numeroita tai tekstejä luokassa näkyvillä käytettävän materiaalin järjestämiseen.
 • Lyhyet tuokiot ovat tehokkaimpia. Jaa opeteltavat tehtävät pieniin, hyvin määriteltyihin osiin ja anna tieto järjestyksessä.
 • Minimoi odotusaika ja maksimoi työskentelyaika.
 • Anna usein visuaalista, kielellistä ja fyysistä palautetta. Kielelliset vihjeet eivät ole tehokkaimpia keinoja antaa palautetta tarkkaavaisuushäiriöiselle lapselle.
 • Puhuessasi lapselle valitse paikka, jossa voit fyysisesti ja visuaalisesti vahvistaa keskittymistä ja katsoa lasta suoraan kasvoihin.
 • Mallin ja esimerkin antaminen mahdollistavat visuaalisesti oppimisen ja parantavat mieleen palauttamista.
 • Koodaa värein olennaiset piirteet vangitsemaan lapsen huomion. Älä annan värin tulla tarkkaavaisuutta hajottavaksi.
 • Opeta lapselle muistia tukevia menetelmiä.
 • Luokassa pyri liikkumaan niin, että voit käydä taputtamassa lasta välillä käsivarteen ja saat helposti katsekontaktin
 • Maksimoi katsekontakti. Palkitse katsekontaktia ja tarkkaavaisuutta välittömästi.
 • Anna ohjeet lyhyesti ja positiivisella tavalla. Vahvista toivottavaa toimintaa.
 • Vältä ohjeiden antamista lasten ollessa tiiviissä ryhmässä. Lasta kiinnostaa usein enemmän henkilökohtainen tila kuin opetettava asia.
 • Rohkaise lapsia antamaan vuorotellen antamaan toisilleen ohjeita. Kun kyllästyminen uhkaa, esitä toiminta eri tavalla.
 • Muista lapsen kehitystaso tehtävissä. Tehtävän kiinnostavuus ja mielekkyys ovat tärkeitä.
 • Älä kiinnitä huomiota pieneen motoriseen liikehtimiseen. Anna mahdollisuuksia tarkoituksen mukaiseen liikkeeseen, esim. pienet asioiden hoitamiset.

 

Lisätietoja: adhd-liitto