Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Oppimisvaikeuksista yleisin on lukivaikeus

Oppimisvaikeuksista yleisin on lukivaikeus. Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. Arviolta 20-25% väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksia ovat mm.

 • lukivaikeus
 • matematiikan vaikeudet
 • kielelliset erityisvaikeudet (aiemmin: dysfasia)
 • hahmotusvaikeudet
 • tarkkaavaisuushäiriöt (ADHD ja ADD)

Usein pulmat saattavat esiintyä päällekkäin. Laaja-alaisista oppimisvaikeuksista puhutaan, kun ongelmia on monilla osa-alueilla. Oppimisvaikeudet eivät ole itse aiheutettuja, eivätkä ne tarkoita tyhmyyttä, laiskuutta tai saamattomuutta.

Lukivaikeus voi näkyä esimerkiksi näin:

 • Lukeminen on hidasta
 • Ääneen lukeminen on vastenmielistä
 • Vaikea ehtiä lukea TV-tekstejä.
 • Rivit ja kirjaimet tuntuvat ”hyppivän” paperilla
 • Itse luetun teksti ymmärtäminen on vaikeaa. Sama teksti toisen lukemana on täysin ymmärrettävää.
 • Kirjoitusvirheet yleisiä
 • Tekstin tuottaminen työlästä
 • Pulmia pitkän ja lyhyen vokaalin erossa: Tuli – Tuuli
 • Kaksoiskonsonantit tuottavat vaikeuksia: Kuka – Kukka
 • Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa: Suomi – Soumi
 • Kirjaimet voivat sekaantua, esim. b ja d, b ja p, t ja d.
 • Numerot voivat vaihtaa paikkaa: 58 vai 85?
 • Ulkoa opittavat asiat hankalia, esimerkiksi kertotaulu
 • Pitkien sanojen ymmärtäminen ja ääntäminen vaikeita
 • Pulmia vieraissa kielissä
 • Lukeminen väsyttää nopeasti: päätä ja silmiä särkee lukiessa
 • Nimien muistaminen on vaikeaa
 • Oikea ja vasen, itä ja länsi sekoittuvat helposti
 • Lukivaikeuden yleisin syy on perimä. Usein lukivaikeutta esiintyy suvuittain.

Linkki pikalukitestiin