Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Oppimisen erilaiset tavat ja tuki

Oppilaan oikeus tukeen

Oppilaalla, jolla on oppimisvaikeuksia, on oikeus tukeen peruskoulussa. Perusopetuslaki määrittelee oppilaan oikeuden kolmiportaiseen tukeen: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Lisätietoja oppilaan oikeuksista: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi

Pienet huomioitavat asiat

Erilaista oppijaa auttavat monet pienet asiat, jotka eivät vaadi taloudellisia resursseja, vaan pientä muutosta toimintatapaan.

Anna aikaa ja lisäaikaa, oppimiselle, tehtäville ja kokeessa. Erilainen oppija tarvitsee aikaa näyttääkseen osaamistaan. Ei aikapaineistettuja kokeita!

Mahdollisuus häiriöttömään tilaan kokeessa, mikäli kokeeseen keskittyminen on vaikeaa. Moni erilainen oppija on herkkä ulkopuolisille ärsykkeille ja keskittyminen katkeaa äänistä, liikkeestä jne.

 • Tuntirunko tai muistiinpanot etukäteen, jotta hidas kirjoittaja voi keskittyä kuunteluun tunnilla.
 • Puhu ja kirjoita taululle eri aikaan, jotta oppilas näkee suun liikkeet
 • Voiko opeteltavan tai tentittävän asian pilkkoa pienempiin osiin?
 • Mahdollisuus näyttää osaamistaan muutoin kuin kirjoittamalla: suulliset tai osittain suulliset kokeet, port-foliot, videot jne.
 • Vältä ulkoa opeteltavia listoja ja asioita. Riittäähän, että ymmärtää asian?
 • Selkeä kieli, selkeä fontti ja mieto väri tekstin alla helpottavat lukemista. Musta-valkoinen teksti, pieni ja koukeroinen fontti tai käsinkirjoitettu teksti taas vaikeuttavat.

Monenlaiset tavat oppia

Ei ole vain yhtä tapaa oppia, eivätkä kaikki opi lukemalla. Oppia voi myös värien, liikkeen, musiikin, tekemisen, askartelun, kokeilemisen tai vaikkapa pelaamisen avulla. On hyvä tuntea oma oppimisen tapa ja hyödyntää sitä opiskelussa.

Visuaalinen eli näköhavaintoon perustuva oppiminen

 • Kuvat, kaaviot, taulukot, kalvot ja monisteet oppimisen tukena
 • Tärkeää myös lukea, ei vain kuulla
 • Alleviivaukset ja muut merkinnät saattavat auttaa
 • Oletko kokeillut piirtää omia kuvia tai kuvitetun miellekartan aiheesta?
 • Värien käyttö, muistiinpanot suurille paperiarkeille ja niiden kiinnitys seinille kotona voivat auttaa
 • Auditiivinen havaintokanava = kuulohavaintoon perustuva
 • Kuuleminen, äänet, keskustelu tärkeitä

Auditiivinen eli kuulohavaintoon perustuva oppimien

 • Rytmi ja musiikki saattavat auttaa
 • Keskity kuuntelemaan, muistiinpanojen tekeminen samanaikaisesti saattaa häiritä
 • Oletko kokeillut tunnin nauhoittamista tai sanellut itsellesi pääkohtia aihepiiristä nauhalle ja kuunnellut niitä?
 • Oletko kokeillut äänikirjoja?
 • Keskustelu aiheesta muiden kanssa saattaa olla tärkeää
 • Sanalliset ohjeet mieluummin kuin kirjalliset
 • Kinesteettinen havaintokanava = tuntoaistiin, liikkeeseen, tunteisiin perustuva
 • Tunnustelu, kokeminen, tekeminen, liike ja lihasmuisti tärkeitä

Kinesteettinen eli liikkeeseen ja tekemiseen perustuvat oppiminen

 • Tärkeää miellyttävän tuntuinen opiskeluympäristö
 • Oppimistilanteessa korostuu tunnelma ja ”fiilis”, esim. miten luennoija kertoo asiasta
 • Havintoesitykset, konkretia, kokeileminen tärkeitä oppimiselle
 • Liian pitkä paikallaan istuminen uutta opiskellessa turruttaa: Oppilas voi kokeilla lukemista tai kuuntelua voi kokeilla esim. samalla kuin kävelee.
 • Oppimisen tueksi voi kokeilla myös itse tuotettua havintomateriaalia, käsillä tekemistä, pahvilappujen askartelua ja leikkelyä tai opittavien asioiden näyttelemistä

Havaintotesti: http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=386

 

Apuvälineet erilaisen oppijan tukena

Apuvälineet on vain vähän tunnettu ja käytetty tukimuoto erilaisille oppijoille. Samoin kuin silmälasit ovat tarpeellinen apuväline likinäköiselle, monelle erilaiselle oppijalle oppimisen apuvälineet ovat tarpeellisia.

Hidas lukija hyötyy usein äänikirjoista ja tietokoneohjelmasta, joka muuttaa tekstiä ääneksi. Hidas kirjoittaja puolestaan voi tehdä muistiinpanoja nauhoittamalla, kuvaamalla tai puheentunnistusohjelmien avulla sanelemalla. Myös vieraisiin kieliin, matematiikkaan ja keskittymiseen on monenlaisia apuvälineitä.

Erilaisten oppijoiden liitolla on Helsingin Kaisaniemessä Apuvälinekeskus, joka neuvoo apuvälineiden käytössä ja kouluttaa.

Lisätietoa apuvälineistä ja Apuvälinekeskuksesta: www.lukiapuvaline.fi
Facebook: Apuvälinekeskus – oppimiseen, työhön, toimintaan

Vertaistukea erilaisille oppijoille ja vanhemmille

Monissa lukijärjestöissä on vertaistukiryhmiä niin erilaisille oppijoille kuin vanhemmille. Nuoret erilaiset oppijat (NEO) tarjoaa valtakunnallisesti vertaistukea, toimintaa ja tapahtumia nuorille erilaisille oppijoille.

Facebook-ryhmä Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen tarjoaa mahdollisuuden vertaistuellisiin keskusteluihin, ihmettelyihin, kokemusten ja vinkkien vaihtoon valtakunnallisesti.

Alueellinen lukijärjestö Varsinais-Suomen Dysleksia ry järjestää säännöllisesti viikonlopun mittaisen, vertaistuellisen lukileirin lapsille kesällä, yleensä elokuussa.

Lisätiedot vertaistukiryhmistä: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
Lukileiri: http://www.vsdysleksia.net/
Facebook: Nuoret erilaiset oppijat 
Facebook: Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen