Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Ohjeita koulunkäyntiavustajalle adhd:sta

Adhd-oirekuva voi vaihdella ja ilmetä eri ihmisillä eri tavoin. Tämän vuoksi on hyvä miettiä yksilöllisesti mitkä keinot tukevat parhaiten adhd-oireisen henkilön toimintakykyä.  Koulussa ympäristöön liittyvät tukitoimet ovat keskeisessä asemassa adhd-oireisen oppilaan arjen tukemisessa. Adhd-oireinen henkilö hyötyy usein tilanteiden, tehtävien ja toimintojen jäsentämisestä siten, että ympäristö tukee tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjaamista. Ohessa on vinkkejä sovellettavaksi yksilöllisten tarpeiden mukaan

Adhd-liitto on julkaissut kymmenen ohjetta koulunkäyntiavustajille, joiden työhön adhd liittyy.

Kymmenen ohjetta koulunkäyntiavustajan työhön:

 • Tee selväksi työnkuvasi
  – keskustele koulun rehtorin kanssa työyhteisöstäsi
  – osallistu työyhteisösi toimintaan
  – keskustele opettajan kanssa luokan tavoitteista, työtavoista ja opetusmenetelmistä
 • Tee työtäsi oppilaiden parhaaksi
  – tue lapsen itsenäisyyttä
  – kannusta lasta omatoimisuuteen
  – ohjaa lapsen oppimista luokan tavoitteiden suuntaisesti
 • Tutustu lapselle tehtyihin tutkimuksiin
  – keskustele niistä opettajan, erityisopettajan, koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa
  – ota selville lapsen vahvuudet
  – muista vaitiolovelvollisuus
 • Osallistu kodin ja koulun yhteistyöhön yhdessä opettajan kanssa
  – yhteinen näkemys tavoitteista ja keinoista kodin kanssa
  – vanhempien tukeminen kasvatustyössä
  – osallistu säännölliseen yhteydenpitoon kodin kanssa
 • Edistä erilaisuuden sietoa ja suvaitsevaisuutta työssäsi
  – hahmota luokan kokonaistilanne ja sosiaalinen ilmapiiri
  – puutu välittömästi koulukiusaamiseen
  – anna malli oikeasta tavasta toimia
 • Ole tunnollinen ja rauhallinen aikuinen
  – saavuta lapsen luottamus
  – opettajalla kokonaisvastuu lapsen oppimisesta
  – ohjaa lasta opettajan suuntaan
  – käytä omaa ammattitaitoasi
 • Kunnioita lapsen tapaa oppia ja toimia
  – kunnioita yksilöllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta
  – ole tarvittaessa lapselle sosiaalisena tulkkina luokan ulkopuolella ja kaveripiirissä
 • Ole mallina lapselle
  – ole täsmällinen ja huolellinen
  – perustele toimintaasi asiallisesti
  – käytä lapsen ikätasolle sopivaa kieltä
 • Huolehdi omasta jaksamisestasi
  – ammattitaidon kehittäminen, koulutus ja ammatilliset keskustelut
  – työnohjaus
  – harrastukset
  – muista huumori!
 • Arvosta omaa työtäsi!

Tekijät: Terveydenhoitaja, koulunkäyntiavustaja Riitta Pitkänen, erityisluokanopettaja Seppo Mikkonen ja kuntoutusohjaaja Seppo Maukonen

Lähde adhd-liitto