Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Seurusteluväkivallan vaikutukset nuorelle voivat olla tuhoisat

Ensimmäisten seurustelukumppaneiden kanssa harjoitellaan yhdessä olemisen taitoja ja parisuhteen pelisääntöjä. Nuoret rakentavat kuvaa itsestään naisena tai miehenä. Seurustelusuhteet saattavat olla lyhytkestoisia, mutta sitäkin merkittävämpiä. Rakastuneena kumppanin väkivaltaisuutta on usein vaikeaa nähdä. Esimerkiksi kumppanin mustasukkaisuus voi tuntua nuoresta imartelevalta. Siitä tulee tunne, että toinen välittää oikeasti. Normaalin ja väkivaltaisen käytöksen välillä voikin olla vaikeaa nähdä rajaa.

Mitä on seurusteluväkivalta?

Nuorten seurusteluväkivalta on maailmanlaajuinen ilmiö ja väkivallan muodot ovat siinä moninaiset ja monimutkaiset. Nuorten seurustelu on lyhytkestoisempaa ja kumppanin kanssa asutaan harvoin samassa taloudessa. Tämä ei kuitenkaan vähennä väkivallan vakavuutta ja sen seurauksia nuoren kasvulle ja kehitykselle. Tytöt kohtaavat yleisimmin työntämistä, ravistelua tai avokämmenellä lyömistä. Pojat kohtaavat näiden lisäksi potkimista tai hakkaamista. Kaikkein vakavimmat väkivallan teot kohdistuvat tyttöihin.Seurusteluväkivalta on kuitenkin huomattavasti useammin henkistä väkivaltaa kuin fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.

Kuka voi kokea seurusteluväkivaltaa?

Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä suurempi riski on joutua seurusteluväkivallan uhriksi. Seurusteluväkivaltaa ilmenee myös useammin suhteissa, joissa seurustelu on kestänyt alle kuusi kuukautta. Erityisen suuri riski on nuorilla tytöillä, joilla on vain vähän kokemuksia seurustelusta.
Ongelmat kotona saattavat vaikuttaa ja altistaa nuorta väkivallalle seurustelusuhteessa. Nuori voi oppia väkivaltaisen käytösmallin vanhemmiltaan tai nuoren ongelmat ja murheet voivat jäävät vanhempien omien ongelmien varjoon.

Myös nuoren omalla riskikäyttäytymisellä on havaittu olevan yhteys seurustelusuhteessa koettuun väkivaltaan. Nuorena aloitetut seksuaalikokeilut ja välinpitämättömyys, alkoholin ja muiden päihteiden kokeilu ja käyttö sekä rikosten tekeminen ovat yleisempiä seurusteluväkivallan kokeneilla nuorilla.

Seurusteluväkivallan vaikutukset

Seurusteluväkivallan vaikutukset nuorelle voivat olla tuhoisat ja moninaiset. Nuorella voi ilmetä muun muassa: fyysisiä vammoja, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, nuoren turvallisuuden tunne voi heiketä, nuorelle voi kehittyä syömishäiriö tai kehityksessä voi ilmetä viivästymää, nuoren oppiminen voi hidastua, nuori voi olla sulkeutunut ja eristäytyä ulkopuolisesta maailmasta, seurusteluväkivallan vaikutukset voivat näkyä jopa aivojen kehityksessä.

Tutkimuksissa tytöt raportoivat yleisemmin seurusteluväkivallan psyykkisistä vaikutuksista: surullisuudesta, masentuneisuudesta ja itsetuhoisista ajatuksista. Pojat taas raportoivat unihäiriöistä ja itsetuhoisista ajatuksista. Huonot ja satuttavat kokemukset ruokkivat nuoren kokemusta arvottomuudesta sekä lisäävät epäluottamusta ja pelkoa ympäröivää maailmaa kohtaan.

Aikuisilla on velvollisuus puuttua seurusteluväkivaltaan sen havaitessaan

Nuorten on vaikea puhua seurusteluväkivallasta ja näin myös avun hakeminen koetaan haastavaksi. Asiasta puhutaan helpommin kaverille kuin esimerkiksi omille vanhemmille, nuoret myös vaikenevat asiasta. Jokaisella nuorella on oikeus elää ilman pelkoa ja nauttia seurustelusuhteestaan. Väkivaltakokemukset vaikuttavat nuoreen ja lisäävät riskiä joutua väkivallan kohteeksi myös seuraavissa suhteissa.

Seurusteluväkivaltaa on mahdollista ehkäistä puhumalla asiasta ja näin lisäämällä nuorten sekä aikuisten tietoisuutta ilmiöstä. Aikuisten on tärkeää keskustella nuorten kanssa parisuhteen pelisäännöistä. Tuomalla aihetta yleiseen keskusteluun ja lisäämällä nuorten tietoa aiheesta myös asian puheeksi ottaminen helpottuu.

Nuoren on helpompi kertoa omista kokemuksistaan, kun hänellä on tunne, että asiasta on turvallista puhua ja hän ei ole kokemuksensa kanssa yksin. Kun nuori uskaltautuu ja rohkaistuu puhumaan seurustelustaan ja sen haasteista aikuiselle, on tärkeää olla aidosti läsnä.

Nuoren torjuminen tilanteessa voi saada hänet sulkeutumaan, ja tilanteeseen voi olla vaikeaa tai lähes mahdotonta palata uudestaan.

Linkkejä:

Lisätietoa seurusteluväkivallasta

Uskalla puhua väkivallasta. Kolme tapaa käsitellä perheväkivaltaa yläkoulussa

Rispektii. Näkökulmia nuorten kohtaamaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan.