Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Nuorten seksuaalinen toiminta verkossa ja kasvun tukemisen haasteet

On normaalia, että kasvava nuori kiinnostuu seksuaalisuudestaan ja seksistä. Nuorella on myös oikeus hakea ja saada tietoa näistä aiheista, ja on hyvin tavallista, että nuori tukeutuu internetiin tietoa hakiessaan. Faktatiedon ja vertaistiedon lisäksi yksi tiedonlähteistä ovat pornosivustot, joista voidaan hakea malleja seksuaalisuuden harjoittamiseen. Nuoret myös etsivät erilaisia mahdollisuuksia testata omaa viehätysvoimaansa esimerkiksi lataamalla itsestään kuvia verkkoon yhteisön kommentoitavaksi, lähettämällä seksikkäitä kuvia seurustelukumppanille tai hakeutumalla seksuaalisesti virittäytyneisiin keskusteluihin tuntemattomien kanssa. Ruudun kautta tuntemattoman kanssa seksistä voi olla helpompi puhua kuin omien kavereiden, terveydenhoitajan tai vanhempien kanssa.

Internet ei voi olla nuoren ainoa seksuaalikasvattaja. Siksi on tärkeää, että vanhemmat ja koulu tukevat monipuolisen tiedon ja ymmärryksen kasvua. Esimerkiksi verkossa vertaisilta saatu tieto ja tuki voi olla nuorelle tärkeää, mutta seksistä liikkuu netissä myös paljon tietoa, joka ei pidä paikkansa.

Kannusta nuorta tarkistamaan faktoja ja hakemaan luotettavaa tietoa esimerkiksi Väestöliiton ja Sexpon nuorten sivuilta, terveydenhoitajalta ja lääkäriltä.

Pornosivuilla vieraileminen voi antaa nuorelle mahdollisuuden tutkia omia fantasioitaan ja tutustua seksuaalisuuden kirjoon. Pornosivujen ikäraja on kuitenkin 18 ja se on aikuisille suunnattua viihdettä. Asiasta on hyvä muistuttaa nuorta, porno ei kuulu alaikäisten katsottavaksi. Porno saattaa hämmentää ja ahdistaa nuorta. Se voi aiheuttaa myös turhia ulkonäkö- ja suorituspaineita. Nuorten kanssa on korostettava pornon ja oikean seksin eroa sekä auttaa nuorta ymmärtämään, miten porno voi vääristää mielikuvaa seksin harrastamisesta.

Nuorelle olisi hyvä puhua tunteista, läheisyydestä ja toisen kunnioittamisesta, jotka ovat useimmiten tärkeä osa seksin harrastamista ja seksistä nauttimista. Nuorta ei pidä rangaista, jos hän jää kiinni pornon katsomisesta vaan mieluummin avata keskustelu ja antaa lupa omaan seksuaalisuuteen tutustumiseen. Fantasioista ei nuoren tarvitse kokea syyllisyyttä tai häpeää, olivatpa ne millaisia tahansa.

Nuoret julkaisevat itsestään tai toisistaan – toisinaan paljastaviakin  – kuvia verkkoyhteisöissä. Kuvien julkaiseminen ja niistä kommenttien saaminen voi olla nuorelle tärkeä osa identiteetin muodostumista. Samalla nuori testaa, kelpaako hän ja kenelle. Positiivinen palaute vahvistaa nuorta. Negatiivinen palaute voi puolestaan masentaa ja joskus tulla täysin yllätyksenä. On tärkeää, että nuori saa positiivista palautetta itsestään ja ulkonäöstään myös verkon ulkopuolella ja tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Nuoren kanssa on hyvä keskustella siitä, millaisen kuvan itsestään antaa verkossa, millaisia kuvia itsestä kannattaa laittaa jakoon ja mitä pitää tehdä, jos oma nolo kuva lähtee kiertämään esimerkiksi kännykästä toiseen.

Opettajien ja vanhempien on hyvä olla tietoisia verkon seksuaalisesta kulttuurista ja harjoitella sen puheeksi ottamista. Luottamuksellinen suhde nuoreen ja kiihkoton suhtautuminen aiheeseen ovat hyviä lähtökohtia. Lisäksi on hankittava tietoa, jonka avulla nuorta voi auttaa mikäli hän kohtaa seksuaalisesti ikäviä tilanteita.

Luettavaa:

Nuorille suunnattu Tunteiden verkko -aineisto käsittelee mm. ahdistelua ja häirintää verkossa, tutustumista, luottamusta ja tunteita verkkoympäristössä, oman seksuaalisuuden esiin tuomista netissä sekä seksiin liittyvän tiedon ja keskustelun luotettavuutta.

Verkossa on tarjolla palveluita, joissa voi kysyä seksistä, kasvusta ja seksuaaliterveydestä nimettömänä tai nimimerkillä. Tällaisia palveluita nuorille tarjoavat esimerkiks:

Lisäksi, jos nuori on kokenut seksuaalista häirintää tai tullut kaltoinkohdelluksi seksuaalisesti, hän voi tulla juttelemaan asiasta Nuorten Exit -chattiin (tauolla 1.8.2018 saakka)

Muita auttavia tahoja