Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Maksuttomia harjoitteita perusliikkumistaitoja kehittämään!

Motorisen oppimisen vaikeudet ovat suhteellisen yleisiä, sillä keskimäärin jokaisella alakoulun luokalla on 1−2 oppilasta, jotka hyötyvät motorisen oppimisen tuesta.

Motorisen oppimisen vaikeudet ovat yhteydessä esimerkiksi heikkoon fyysiseen aktiivisuuteen, koulutustasoon ja akateemisiin vaikeuksiin myös myöhemmällä iällä. Tutkimuksella on saatu näyttöä motoristen taitojen harjoittelun ja paremman koulumenestyksen välisestä myönteisestä yhteydestä.

Skillilataamo on maksuton verkkopalvelu joka tarjoaa innostavan ja monipuolisen tehtäväkortiston liikunnan lisäämiseen ja motoristen perustaitojen harjoitteluun koulupäivän aikana ja kotona.

Skillikorteista löydät maksuttomia harjoitteita kehittämään monipuolisesti perusliikkumistaitoja!

Avaa, tallenna ja tulosta suoraan tai kerää korttisarja skillikoriin!