Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Liikuntavammainen lapsi koulussa

Vammojen kirjo on hyvin laaja. Kouluhenkilökuntaan kuuluva ei ole velvollinen etukäteen osaamaan tai hallitsemaan kaikkia vammaisuuden eri muotoja. On kuitenkin hyvin tärkeää hankkia tietoa kouluun tulevan vammaisen lapsen vammasta tai sairaudesta. Koululainen on toki paljon muutakin kuin diagnoosinsa, mutta diagnoosi kertoo aina joitakin perusasioita, jotka koulun tulee ottaa huomioon.

Koulussa saatetaan tarvita muutoksia ennen lapsen koulunaloitusta. Tarvittavat muutokset on syytä suunnitella hyvissä ajoin. Tämä edellyttää vanhempien ja koulun yhteistyötä. Koulun alkaessa vanhempien on syytä informoida koko koulun henkilökuntaa vammasta tai sairaudesta ja sen mukanaan tuomista käytäntöjen soveltamisista.

Asenne ratkaisee aina!

Koulutiloissa ensimmäinen askel on esteettömyys. Luokkien ja muiden tilojen tulee olla sellaisia, että liikuntavammainen koululainen pääsee hyödyntämään niitä itsenäisesti apuvälineitä käyttäen. Tukitoimia mietittäessä tavoitteena tulee olla lapsen tukeminen mahdollisimman suureen omatoimisuuteen ja osallistumiseen. Koulussa tukitoimia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan joutua miettimään tavanomaisten oppituntien lisäksi wc-käynneissä, pukemistilanteissa, ruokailussa sekä tekstiili- ja teknisen työn opetuksessa ja urheiluvälineiden käytössä liikuntatunneilla. Myös liikuntarajoitteisella lapsella on oikeus osallistua liikuntatunneille, tunnin sisällöt tulee muokata kaikille oppilaille sopivaksi.

Lapsen ja perheen valinnan mukaan myös lapsen ystävien tai kavereiden on hyvä tietää lapsen rajoituksista. On tärkeää, että kouluhenkilökunta on saanut tarpeeksi tietoa, jotta informointi muulle lapsiryhmälle voi tapahtua asiallisesti. Näin vältytään esimerkiksi turhilta kiusaamiskokemuksilta. Kiusaamista on myös se, että vammainen koululainen viettää suurimman ajan koulupäivästä joko yksin omissa oloissaan tai korkeintaan avustajan kanssa. Henkilökohtaista apua tulee olla koululaisella saatavilla vamman vaatimassa laajuudessa, ettei avun puutteesta tule kiusaamisen tai syrjäytymisen syy.

Koulun henkilökunnan on myös hyvä tiedostaa, etteivät vanhemmat välttämättä ole perillä tiedonsiirtoa koskevista säädöksistä vaan olettavat tiedon siirtyvän ilman erillistä lupaa opettajalta toiselle. Koulussa tiedonvaihtoa ei voida tehdä ilman vanhempien antamaa lupaa, jolloin vanhempien rooli tiedonvälittäjänä korostuu.
Vinkkejä koulutyön sujumiseen

  • Yleisten tilojen esteettömyys ja opiskelupisteet koululaiselle sopivaksi
  • Vanhemmat perehdyttävät kouluhenkilökunnan
  • Asiantuntemusta vammoista ja sairauksista löytyy myös järjestöiltä
  • Opetuksen soveltaminen esim. liikuntatunneilla
  • Järjestetään muille oppilaille mahdollisuus tutustua pyörätuolin käyttöön

Linkkejä

www.invalidiliitto.fi

www.invalidiliitto.fi/harvinaiset

www.esteeton.fi Esteettömyyskeskus ESKE

www.vau.fi Vammaisurheilu ja –liikunta ry

www.vamlas.fi VAMLAS Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

www.jaatinen.info vammaisperheiden monitoimikeskus

www.tatury.fi tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys