Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Liikuntaa voi soveltaa erityisryhmille sopivaksi

Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta, erityisryhmien liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista.

Liikuntavammaisilla henkilöillä vamman tyypistä ja vaikeusasteesta, motoriikan kehittymisen mahdollisuuksista, henkilön kiinnostuksen kohteista ja tavoitteista riippuu, millaista liikuntaa voidaan harrastaa.

Säännöllisestä liikunnasta hyötyvät kaikki, myös cp-, mmc- tai hydrokefaliavammaiset lapset ja nuoret.

Liikuntavammainen voi kehittää kestävyyttä, voimaa, liikkuvuutta, notkeutta ja koordinaatiota omien mahdollisuuksiensa mukaan siinä missä vammaton. Tehokkaan harjoittelun perustana on aina kuitenkin turvallisuus. Vaikeasti liikuntavammaiset henkilöt voivat tarvita erityisiä apu- ja toimintavälineitä, kuten kyynärsauvoja, seisomatelineitä ja erilaisia tukia, tehdäkseen liikkeitä tai liikkuakseen. Tuen tarpeesta huolimatta tavoitteena on rohkaista henkilöä mahdollisimman itsenäiseen suoritukseen.

Pystyasennossa suoritettavien liikkeiden ja liikkumisen vaihtoehtoina voivat olla makuu- tai istuma-asennot, joissa pystyy usein osallistumaan erilaisiin toimintoihin. Liikuntavammaisia henkilöitä kannattaa rohkaista kokeilemaan mahdollisimman monia erilaisia asentoja, ei vain liikuntatilanteissa vaan myös pitkin päivää arjessa, kotona, koulussa ja työpaikoilla. Erityisen tärkeää tämä on henkilöille, jotka pääasiassa käyttävät pyörätuolia.

Vinkkejä liikunnan soveltamiseen

Välineet:

 • Tavanomaista isompi tai kevyempi pallo hidastaa peliä ja antaa aikaa reagoida
 • Jos palloon on hankala tarttua, voi käyttää vierityskourua
 • Kirkasvärinen tai helisevä pallo sopii heikkonäköiselle
 • Lyhytvartinen maila helpottaa osumista palloon
 • Soveltamalla toiminnan luonne muuttuu (esim. laidat pöytäpeliin, mailan käteen sitominen)

 Kenttä:

 • Pienennä tai suurenna pelialuetta
 • Muuta verkon tai korin korkeutta
 • Tee kaistat pelialueelle
 • Määrittele turva-alueet

Säännöt:

 • Välineiden, tilan, sääntöjen ja liikkujien rooleja muuntelemalla voidaan vaikuttaa pelin nopeuteen ja antaa hitaammalle aikaa reagoida ja nopeammalle lisää haasteita
 • Voit antaa erilaisia tehtäviä eri tavoin liikkuville, esim. pallo saa pompata useita kertoja tai sallitaan useita kosketuksia

 Tehtävä:

 • Tehtävä voidaan jakaa osiin ja sen yksittäisiä osia voidaan muuttaa
 • Tehtävää voidaan yksinkertaistaa, esim. oppilas voi heittää palloa lyömisen sijaan

 

Lähde: www.cp-liitto.fi

Teiska, M. (toim.) 2008. Liikuntaa liikkujille – soveltaen sopivaksi. Forssa. Suomen CP-liitto ry.