Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu – aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Koululaiset istuvat paikoillaan pääosan koulupäivästä, yhteensä noin neljästä viiteen tuntiin koulupäivän aikana. Reipasta liikuntaa kertyy kuuden tunnin koulupäivän aikana alakoululaisille 32 minuuttia ja yläkoululaisille 17 minuuttia. Oppilaiden hyvinvoinnin kannalta haaste kouluille ja koteihin on selkeä: lisää liikettä – vähemmän istumista.

  • Liikuntasuositus kouluikäisille – vähintään 1–2 tuntia reipasta liikuntaa päivässä – on minimisuositus, jonka myötä useimpia liikkumattomuuden aiheuttamia terveyshaittoja voidaan ehkäistä tai vähentää.
  • Liikunta on väline myös oppimisen edistämiseen.
  • Liikkumisen lisääminen koulupäivän aikana edistää työrauhaa ja kouluviihtyvyyttä.

Aikuisilla, kuten lasten huoltajilla ja opettajilla, on merkittävä rooli kouluikäisten liikkumisen edistämisessä. Koulupäivän aikana ja sen yhteydessä on paljon mahdollisuuksia liikkumisen lisäämiseen ja parempaan hyvinvointiin. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen on aikuisten käsissä.

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Toiminnassa tärkeää on:

  • lisää liikettä – vähemmän istumista
  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.

Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutusta myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Lähtekää mukaan matkalle rekisteröimällä koulunne Liikkuvaksi kouluksi. Saatte käyttöönne laajan Liikkuva koulu -tukiverkoston avun. Aktiivisemman ja viihtyisämmän koulupäivän kehittäminen vaatii lähinnä uusia tapoja tehdä asioita. Hyvä tapa aloittaa on koota Liikkuva koulu -tiimi miettimään, mistä lähteä liikkeelle – oppilaita unohtamatta.

Linkkejä:

Liikkuva koulu

Rekisteröidy Liikkuvaksi kouluksi

Ideoita koulupäivän liikunnallistamiseen

Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret