Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Lasten kaltoinkohtelu – tunnista ja puutu!

Lasten kaltoinkohtelu on aikuisen toimesta tapahtuvaa lapsen hyvän kasvun ja kehityksen kannalta vahingollista tekemistä tai tekemättä jättämistä. Kaltoinkohtelun eri muotoja ovat:

  • Fyysinen väkivalta: lyöminen, repiminen, potkiminen, hiuksista repiminen, kuristaminen, polttaminen, yms.
  • Lapsen fyysisten tarpeiden laiminlyönti: esimerkiksi lapsen hoidon, suojan ja suojelun, vaatetuksen, ravinnon, hygienian, terveydenhuollon laiminlyönti
  • Henkinen väkivalta näkyy lapsen ja vanhemman välisissä tapahtumissa ja tilanteissa: väkivallalla uhkaaminen, pelottelu, nöyryyttäminen, eristäminen ja yksin jättäminen, sanallinen loukkaaminen, uskonnollinen fanatismi yms.
  • Lapsen henkisten tarpeiden laiminlyönti näkyy lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa ja vuorovaikutuksessa: vanhempi ei ole tunnetasolla lapsen saatavilla, vanhemmalla on kielteinen asenne ja suhtautuminen lapseen, lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ei ole lapsen iän ja kehityksen suhteen sopivaa, vanhempi antaa lapsen ymmärtää, että tämä on kelvoton ja arvoton ihminen, jota ei voi rakastaa
  • Seksuaalinen hyväksikäyttö: lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ovat kaikki ne teot ja tapahtumat, jotka loukkaavat lapsen seksuaalista koskemattomuutta
  • Lapselle sepitetty tai aiheutettu sairaus: vanhempi selittää tai aiheuttaa itse lapselle sairauden, vamman tai niiden oireita
  • Kasvatuksellinen väkivaltaa on mikä tahansa kaltoinkohtelun muoto, jonka avulla kasvattaja säätelee lapsen käyttäytymistä, rankaisee lasta ja/tai ylläpitää omaa auktoriteettiasemaansa. Siitä voidaan käyttää myös termiä kuritusväkivalta tai ruumiillinen kuritus. Luunapit, tukkapöllyt ja esimerkiksi lasta pelottava huutaminen on helppo havaita ja tunnistaa, mutta esimerkiksi lapsen eristäminen, yksin jättäminen ja ns. jäähypenkki–käytäntö voivat myös olla kasvatuksellista väkivaltaa. Psykologinen kontrolli on erityinen lapsen käyttäytymisen säätelyn muoto. Tällöin aikuinen pyrkii ohjaamaan ja kontrolloimaan lapsen käytöstä hänen ajatustensa ja tunteiden manipuloinnin kautta esimerkiksi syyllistämällä, aiheuttamalla ahdistusta tai epäämällä rakkautta (”äiti ei rakasta sinua jos käyttäydyt noin tyhmästi”).

Lapsi tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen hoivaa, huolenpitoa ja kokemuksen siitä, että on rakastettu ja arvostettu omana itsenään. Lapselle on erityisen haitallista jos sama ihminen, jonka pitäisi hoivata ja rakastaa, onkin pelottava ja satuttaa. Kun työssäsi herää epäily lapsen kaltoinkohtelusta, älä ohita huolen tunnettasi, vaan tartu asiaan.

Lisätietoa nettiturvakodista, jossa on oma osionsa ammattilaisille

Epäiltäessä lapseen kohdistuvaa vakavaa pahoinpitelyä tai seksuaalirikosta on aina tehtävä ilmoitus poliisille ja lastensuojeluviranomaiselle: http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/pahoinpitelyjahyvaksikaytto/