Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Lasten ja nuorten pelaaminen – tietoa ja tukimateriaalia keskusteluihin

Mitä hyötyä peleistä on? Minkä verran on sopivasti pelaamista? Voiko pelaamisesta tulla ongelma?

Pelitaito.fi-sivustolta löydät monipuolista ja hyödyllistä tietoa niin digitaalisesta kuin rahapelaamisestakin. Sivuilla on tietoa myös peliongelmasta ja sen hoidosta.

Nuoret pelissä -tukiaineisto kannustaa aikuisia kiinnostumaan nuorten pelaamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut yhteistyössä Pelitaito-projektin kanssa Nuoret pelissä -tukiaineiston. Tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista pelaamista ja rahapelaamista sekä niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille kasvattajille.

Ilmaiseen verkkojulkaisuun tästä

Tavoitteena on lisätä kasvattajien tietoutta ja ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista, helpottaa peliongelmien tunnistamista ja niistä puhumista sekä edistää varhaista puuttumista.

Nuoret pelissä -tukiaineisto kasvattajille ja diasarjat vanhempainiltoihin

Tilaa kouluttaja

Jos haluat tarttua peliaiheeseen ja tarvitset tueksi asiantuntijaa, kannattaa sinun tilata paikalle Pelitaito-kouluttaja. EHYT ry:llä on Pelitaito-kouluttajia ympäri Suomea ja he ovat valmiita keskustelemaan peliteemasta niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin kanssa.

Pelitaidon koulutuspaketit on suunniteltu kouluille ja oppilaitoksille, mutta ne sopivat pidettäväksi hyvin myös esimerkiksi nuorisotaloilla tai muissa lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnoissa.

Koulutussisältöinä ovat mm.

  • lasten ja nuorten digitaalinen pelaaminen
  • pelaaminen ilmiönä ja pelikulttuuri
  • pelaamisen motiivit ja vaikutukset
  • ongelmallinen pelaaminen
  • pelihaittojen ehkäisy
  • rahapelaaminen ja rahapelihaitat

Katso tarkemmat tiedot täältä.