Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Lapsi tarvitsee positiivista palautetta

Itsetunto rakentuu arkisissa tilanteissa. Itsetuntoa muokkaavat ympäristön antama palaute, esimerkki, tuki ja läsnäolo. Siihen vaikuttavat kaikki ihmissuhteet, lapsen vanhemmat, sukulaiset, päiväkodin henkilökunta, opettajat sekä ikätoverit.

Lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren mukaan lapsen itsetunto on kuin ennustus, joka pyrkii toteuttamaan itseään. Jos lapsi kokee, ettei ole yksilönä arvokas, hän saattaa olla harkitsematon, johdateltavissa sekä tehdä huonoja terveysvalintoja. Hyvä itsetunto sen sijaan luo lapselle uskoa tulevaisuuteen sekä toimii suojaavana tekijänä elämän varrella. Hyvällä itsetunnolla varustettu lapsi kokee olevansa riittävän hyvä.

Cacciatore näkee ongelmana, että maailmassa on liikaa lapsia, joilla ei ole lähellä rauhallista aikuista, joka lohduttaisi ja kannustaisi. Kannustus voi jäädä vähiin myös päiväkodissa ja koulussa. Cacciatoren mukaan nykykasvattajien omaksumat kasvatuskulttuurit eivät välttämättä ole parhaita tukemaan lapsen itsetuntoa. Vaikka olisivatkin, kasvattajien aika on kortilla ja lapsi voi jäädä yksilönä huomiotta.

Lasta ei tarvitse jättää yksin. Jo pieni aikuiselta tuleva positiivinen palaute voi auttaa ja antaa lapselle kokemuksen, että joku ymmärtää ja välittää.

Useilla järjestöillä on vankkaa asiantuntemusta ja vuosikymmenien kokemus lasten hyväksi tehtävästä työstä. Moni näistä järjestöistä tarjoaa lapsen hyvinvointiin panostavia opintokokonaisuuksia, joita päiväkodit ja koulut voivat halutessaan hyödyntää.

Myös Koulutus elämään -säätiö on kiertänyt suomalaisia päiväkoteja ja alakouluja yli kymmen vuoden ajan. Säätiö toteuttaa Suomessa kansainvälistä Life Education -ohjelmaa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin – myös henkisen hyvinvoinnin – tukeminen. Opetuksen pääpaino on fyysisessä hyvinvoinnissa, mutta kaikilla oppitunneilla käsitellään myös tunteita. Lähtökohtana on tarjota lapsille Cacciatoren peräänkuuluttamia pieniä onnistumisen hetkiä.

Itsetunnon tukeminen lähtee Koulutus Elämään -oppitunneilla vallitsevasta turvallisesta ja myönteisestä ilmapiiristä. Tunnin aluksi säätiön opettajat luovat kontaktin lapsiin. Lapsia kannustetaan kysymään mieltä askarruttavista asioista. Kysymyksiä ja kommentteja kehutaan ja lapsille annetaan käytökseen liittyvää positiivista palautetta.

Tunteet ja jokaisen yksilön arvokkuus ja ainutlaatuisuus ovat esillä kaikilla oppitunneilla. Opetuksen tavoitteena on saada lapset huomaamaan, että tunteet vaihtelevat ja eri ihmiset tuntevat eri tilanteissa eri tavoin. Opetuksen jälkeen lapset pystyvät nimeämään keinoja, joilla pääsevät yli vihantunteesta vahingoittamatta ketään tai rikkomatta mitään. Lisäksi he oppivat ymmärtämään, että jos he tekevät jotain ajattelematonta, niin silloin on syytä pyytää anteeksi. Kun lapset sisäistävät, että he ovat yksilöinä arvokkaita ja ainutlaatuisia, he oppivat huomioimaan ja kunnioittamaan myös muita ihmisiä.

Koulutus elämään -opetusohjelma valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa, ottaen huomioon kunkin kohteen yksilölliset tarpeet.

www.koulutuselämään.fi