Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Lapsen ylipaino – innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Lapsen ylipaino on vaikea aihe sekä vanhemmille, että ammattilaiselle. Asia on kuitenkin tärkeä nostaa esille terveystarkastuksessa, mikäli lapsen painokäyrä näyttää huolestuttavalta.

Miten tehdä se niin, että perhe saisi tarvitsemansa avun ja tuen, eikä vuorovaikutuksen esteeksi nousisi perheen kokema syyllisyys, joka joskus estää avun vastaanottamisen?

Ylipainoisten lasten vanhemmat kokevat syyllisyyttä asiasta ja usein nostavat esille ympäristön ja itsensä ulkopuolelta olevia asioita ylipainon syiksi. He kyllä tunnistavat oman roolinsa lapsen elintapojen rakentumisessa, mutta tunteet vaikuttavat siihen, miten vahvasti asia pystytään nostamaan esille. Tämä syyllisyyden kokemus määrittelee sen, miten perheiden kanssa kannattaa edetä, jos perheessä lapsella on ylipainoa.

Jokainen vanhempi haluaa kokea olevansa onnistunut äiti tai isä ja tukemalla perheen pystyvyyden tunnetta, voimme parhaiten tukea mahdollisuuksia muutoksiin. Kun vastaanotolla lapsen painokäyrä vaatii huomioita, on hyvä ensin auttaa vanhempia tunnistamaan ja nostamaan esille asioita, jotka arjessa jo sujuvat.

Rakentamalla hyvän ja onnistumisten päälle, tehdään pohjaa muutoksille. Tätä kautta vuoropuhelu ei myöskään mene väittelyksi, jossa ammattilainen yrittää löytää syitä ja ratkaisuja ja vanhemmat yrittävät selittää itsensä tilanteesta pois. Vanhemmille kannattaa antaa myös mahdollisuus keskustella asiasta ilman lapsen läsnäoloa.

Tietoa asiasta kannattaa tarjota perheiden tarpeiden mukaan, mutta usein ylipainon taustalla on enemmän pystyvyyteen ja vanhemmuuteen liittyviä asioita, kuin tiedon puutetta. Tämänkin vuoksi vanhemmuuden tukemisella voimme vaikuttaa myös elintapoihin. Jaksava ja onnistumisia kokeva vanhempi jaksaa myös rajoittaa ja rytmittää arkea paremmin.

Neuvokas perhe tarjoaa iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin.

Neuvokas perhe -verkkosivut tarjoavat tietoa ja tukea sekä perheille, että ammattilaisille. Sivuilla on omat osiot ruokailuun, liikkumiseen, arkeen ja lapsen ylipainoon liittyen. Sieltä löytyy mm. verkkokurssi ylipainoisen lapsen vanhemmalle, sekä lääkärin ja psykologin vastauksia lapsen ylipainosta

Neuvokas perhe -menetelmän työvälineisiin kuuluvat perheelle tarkoitettu Neuvokas perhe -kortti, sekä ammattilaisen ohjauksen tueksi kuvakansio ja sähköinen tietokansio. Neuvokas perhe –kortti on tarkoitettu perheelle omien elintapojen itsearviointiin ja ammattilaiselle puheeksi ottamiseen. Neuvokas perhe –verkkosivuilta löytyy Neuvokas perhe –kortti myös sähköisenä suomeksi, ruotsiksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja venäjäksi.

www.neuvokasperhe.fi