Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Lapsen ja nuoren seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö verkossa

Internetissä tapahtuva lasten seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö ovat moniulotteisia ilmiöitä. Nykyteknologia mahdollistaa helpon seksuaalisen yhteydenpidon, aineiston tuottamisen sekä jakamisen. Seksuaalista ahdistelua, häirintää, hyväksikäyttöä, ja tekojen valmistelua ja niiden yrittämistä tapahtuu teoriassa kaikkialla, missä on lapsia ja nuoria – erilaisissa verkkoyhteisöissä, chat-sovelluksissa ja peliverkostoissa.

Päinvastoin kuin media usein kuvaa, lapsia ja nuoria verkossa lähestyvät eivät aina ole aikuisia vanhempia miehiä. Vaikka lasten ja nuorten seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö verkossa on usein miesten tekemä rikos, voi tekijä olla myös nainen. Lisäksi laittomaan tai muutoin haitalliseen toimintaan syyllistyvät eri-ikäiset. Tekijä voi olla myös alaikäinen nuori.

Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on rikos myös netissä

Jo seksuaalissävytteinen keskustelu alle 16-vuotiaan lapsen kanssa voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Lapsen mahdollinen suostumus tai kyvyttömyys ymmärtää yhteydenpidon todellista luonnetta ja aikuisen seksuaalisia tarkoitusperiä ei vähennä tapahtuneen haitallisuutta ja tekojen seurausten vakavuutta.

Ilmiö koskettaa suurta osaa suomalaisista lapsista ja nuorista

Esimerkiksi lapsiuhritutkimuksen (2013) mukaan noin viidenneksellä 9-luokkalaisista tytöistä ja alle 10 % pojista on kokemuksia seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisesta verkossa. Teot vaihtelevat kauniiksi ja seksikkääksi kehumisesta alastonkuvien pyytämiseen tai seksikeskusteluihin houkutteluun. Varsinaista seksuaalista hyväksikäyttöä voi olla esimerkiksi se, että saa suojaikärajaa nuoremman lapsen katsomaan seksuaalista toimintaa (esimerkiksi masturbointia Skypen välityksellä) tai lähettämään lapsen itsestään ottamia intiimikuvia.

Suomen laissa on kielletty myös lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin eli grooming. Sillä tarkoitetaan tietoista ja tavoitteellista toimintaa, joka tähtää mahdollisuuteen päästä seksuaaliseen kontaktiin lapsen kanssa tai lapsen saamiseen toimimaan seksuaalisella tavalla. Myös lasta koskevan seksuaalisen materiaalin saamisen yrittäminen on kiellettyä.

Lapsia ja nuoria koskevaa seksuaalista kuva- ja videomateriaalia on saatavilla internetissä, ja sille on kysyntää ja tarjontaa myös tällaiseen aineistoon kiinnostusta tuntevien keskinäisissä yhteisöissä. Kameroiden ja kännyköiden avulla kuvamateriaalin tuottaminen ja jakaminen yhteisöjen käyttöön on aiempaa helpompaa. Lapsi tai nuori voi altistua kuvaamiselle myös tietämättään esimerkiksi käyttäessään kamerayhteyttä verkon yli tuntemattoman kanssa. Tästä vanhemman olisi tärkeää keskustella lapsen tai nuoren kanssa.

Aikuisen on hyvä olla tietoinen seksuaalisesta toiminnasta verkossa, joka voi kohdistua lapsiin. Paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä, vaan vahvistamalla lapsen itsetuntoa ja antamalla välineitä kieltäytyä aikuisten seksuaalisilta yhteydenotoilta ja seksuaaliselta toiminnalta verkossa voidaan minimoida pahimpia uhkia. Tärkeää on myös auttaa lasta ja nuorta ymmärtämään ne riskit, joita seksuaaliseen keskusteluun tuntemattoman kanssa liittyy.

Suurin ongelma on, että suurin osa lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä jää piiloon eikä siitä kerrota vanhemmille. Häirinnän tai hyväksikäytön kohteeksi joutuminen voi tuottaa suurta häpeää, etenkin jos lapsi tai nuori on itse ollut aloitteellinen ja aktiivinen yhteydenpidossa.

Jos lapsen tai nuoren käytös muuttuu aiemmasta, kännykän ja tietokoneen käyttöä salataan, tai jos lapsi tai nuori saa tuntemattomilta viestejä ja välttelee aiheesta puhumista, on syytä huolestua ja lähteä selvittämään asiaa tarkemmin.

Luettavaa:

  • Tietoa ja tilastoja laajemmin lasten seksuaalisesta ahdistelusta ja hyväksikäytöstä verkossa: www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lapset-ja-digitaalinen-media/
  • Otan vastuun -verkkosivusto on tarkoitettu lapsiin ja verkossa oleviin laittomiin lasten kuviin seksuaalista kiinnostusta tunteville. Aineistossa on taustoitettu teemaa laajemmin ja se auttaa myös kasvattajia hahmottamaan, millaisesta ilmiöstä on kyse.
  • Nettivihje.fi-palveluun voi ilmoittaa, mikäli löytää verkosta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää kuva- tai videomateriaalia.