Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Lapselle vanhempien ero on menetys ja suuri elämänmuutos

Ero on koko perheen kriisi, joka vaikuttaa myös perheen lähiyhteisöön, kuten työpaikkaan, päiväkotiin ja kouluun. Perheen hajoaminen sisältää riskejä lapsen läheisten ihmissuhteitten heikkenemiseen tai katkeamiseen. Vaikka lapsi ei ole osallinen vanhempien parisuhteen purkamisessa, lapselle vanhempien ero on menetys ja suuri elämänmuutos.

Lapsi saattaa kokea syyllisyyttä vanhempiensa erosta. Vanhempien voimakkaiden tunnekuohujen keskellä lapsi saattaa jäädä yksin omien tunteidensa, hämmennyksen, vihan, häpeän ja surun kanssa.

Lapsen oireet voivat näkyä keskittymiskyvyn vaikeuksina, univaikeuksina, somaattisina pulmina tai hankaluuksina koulu- ja kaverisuhteissa. Jokainen lapsi reagoi eroon omalla tavallaan ja omassa tahdissaan. Lapsen tunteiden ilmaisulle on usein tilaa vasta siinä vaiheessa kun vanhempien oma erokriisi on helpottanut ja erosta saattaa olla kulunut pitkäkin aika.

Koulu voi olla lapselle paikka, jossa hän saa olla vapaana vanhempien riitaisuuksista

Vanhempien eron tuoman muutoksen keskellä lasta suojaa tutut rutiinit ja ennakoitava, säännöllinen elämänrytmi. Lapsi hyötyy tutun turvallisen aikuisen saatavilla olosta ja siitä, että joku huomaa ja on kiinnostunut hänen tilanteestaan. Lapselle on tärkeää, että aikuiset suhtautuvat puolueettomasti hänen vanhempiinsa ja kunnioittavat lapsen lojaalisuutta molempiin vanhempiinsa.

Koulun aikuiset; opettajat, kuraattori, terveydenhoitaja voivat olla merkittävässä roolissa lapsen tukemisessa sekä rohkaistessaan vanhempia hakemaan ulkopuolista apua perheen ristiriitoihin.

Lapselle voi olla hyvä päästä puhumaan vanhempien erosta ulkopuolisen aikuisen, kuten terveydenhoitajan tai kuraattorin kanssa. Lasten on todettu erotilanteessa hyötyvän myös vertaistuesta. Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhain. Vanhemman oman eroprosessin läpikäyminen auttaa heitä huomioimaan myös lapsen tarpeet erossa. Hakemalla apua itselleen vanhemmat auttavat lasta.

Apua pulmallisiin perhetilanteisiin voi hakea mm. perheneuvolasta tai kääntymällä pari- ja perheterapiapalveluiden puoleen. Myös kirkon perheasiainneuvottelukeskuksesta saa apua näihin kysymyksiin. Eron jälkeiseen vanhemmuuteen saa tukea mm. Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmistä ja Eroneuvo-tilaisuuksista.

Lapsella on oikeus säilyttää suhde molempiin vanhempiinsa myös eron jälkeen

Parisuhde voi päättyä, mutta vanhemmuus ei. Lapsen kehitykselle on tärkeää, että vanhemmat yhdessä huolehtivat hänestä, myös eron jälkeen. Perheasioiden sovittelu tarjoaa neutraalin ympäristön vanhemmille sopia elämää eteenpäin erityisesti lapsiin liittyvissä asioissa. Sovitteluun voi hakeutua myös silloin, jos sopimukset lapsen huollosta tai tapaamisista kaipaavat päivitystä tai jos vanhempien yhteistyö lapsen asioissa tuottaa vaikeuksia. Eroavat vanhemmat eivät aina ole tietoisia palveluista joita erotilanteessa on tarjolla, joten on tärkeää että perheen kanssa työskentelevät ammattilaiset ohjaavat vanhempia eroauttamisen palveluihin.

Lisää tietoa:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/eroauttaminen/  
www.apuaeroon.fi
www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/perheen_kriisit_ja_muutokset/vanhempien_ero/