Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Kunniaväkivalta

Joihinkin maahanmuuttajataustaisiin nuoriin kohdistuu perheenjäsenten ja sukulaisten taholta painostusta, rajoittamista ja suoranaista väkivaltaa, jotka liittyvät ns. kunnia-ajatteluun. Kunnia-ajattelu rakentuu käsitykselle yhteisöllisesti jaetusta kunniasta, joka on sidottu erityisesti tyttöjen ja naisten käytökseen.

Yhteisön normistoa rikkovalla teolla — tai sellaisen epäilyllä — perheenjäsen voi tahrata suvun kunnian. Nk. kunniaan liittyvä väkivalta voi ilmentyä esimerkiksi liikkumisen, harrastusten, koulunkäynnin tai sosiaalisen median käytön rajoittamisena, seurustelusuhteiden kieltämisenä, tietynlaisen pukeutumisen vaatimisena, avioliittoon pakottamisena tai sillä uhkaamisena sekä henkisenä ja fyysisenä väkivaltana. Ääritapaus kunniaan liittyvästä väkivallasta on kunniamurha. Suomessa ei sellaista tiedetä tapahtuneen, toisin kuin muissa Pohjoismaissa.

Kunniaan liittyvä väkivalta ei aina tule viranomaisten tietoon eikä poliisi tilastoi sitä erikseen. Ilmiön yleisyydestä ei ole Suomessa tehty kartoitusta.

Suurin osa paineista kohdistuu murrosiässä tai sen kynnyksellä oleviin tyttöihin ja nuoriin naisiin. Toisaalta pojat ja nuoret miehet saattavat joutua sisartensa ”vartijoiksi”, jolloin heitä vaaditaan seuraamaan sisariaan esimerkiksi matkalla kouluun tai harrastuksiin. Joskus poikia voidaan pakottaa myös henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan siskojaan kohtaan. Toisaalta pojat saattavat kohdata aivan samanlaista kohtelua kuin tytöt, jos he esimerkiksi seurustelevat perheen mielestä sopimattoman tytön kanssa tai ovat homoseksuaaleja.

Yhteisöllisyys on tärkeä piirre nk. kunniaan liittyvässä väkivallassa. Tämä tarkoittaa sitä, että useat perheenjäsenet, sukulaiset tai muut saman yhteisön jäsenet saattavat tukea nuoriin kohdistuvaa rajoittamista tai väkivaltaa. Siinä vaiheessa, jos nuori ottaa asian esille koulussa, tilanne saattaa olla jatkunut jo pitkään ja olla hyvinkin kärjistynyt. Hän saattaa esimerkiksi olla huolissaan tulevasta matkasta vanhempien kotimaahan ja pelätä, että vanhempien aikomus on pakottaa hänet siellä avioliittoon.

Ongelmatapauksissa ei siksi aina ole viisainta ottaa yhteyttä ensin vanhempiin, vaan sen sijaan kysyä neuvoa asiaan perehtyneiltä järjestöiltä, poliisilta tai sosiaalityöntekijältä.

On hyvä olla tietoinen nk. kunniaan liittyvästä väkivallasta ilmiönä. On kuitenkin myös ensiarvoisen tärkeä muistaa, että mikään kulttuuritausta ei sinänsä tarkoita, että perhe tai yksilö noudattaa nuoren elämää rajoittavaa kunnia-ajattelua, sen vakavammista muodoista puhumattakaan.

Linkkejä:

Lastensuojelun käsikirja: kunniaan liittyvä väkivalta

Ihmisoikeusliitto

Kalliolan Sopu-hanke