Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Koulun kerhot voivat olla sisällöiltään monipuolisia

Koulun kerhotoiminnan yhtenä tavoitteena on ollut kehittää monipuolista harrastustoiminta lähelle lapsia, nuoria ja perheitä.

Koulun kerhotoiminnassa suosituimpia aihealueita ovat liikunta- ja urheilu, musiikki, käsityö- ja askartelu, ruuanlaitto, näytteleminen,  eri kielet,  kuvataide  sekä luontoharrastukseen liittyvät sisällöt.  Sisältöjen monipuolisuuteen vaikuttaa myös se, millaisia kerhonohjaajia on kouluilla mahdollisuus rekrytoida.

Pääosa kerhonohjaajista (74 % ) on ollut opettajia. Ohjaajiksi on rekrytoitu myös koulunkäyntiavustajia, nuoriso-ohjaajia,  nuorisotyöntekijöitä ja vanhempia. Myös järjestöjen omat kerhonohjaajat ovat voineet tuottaa sisältöjä koulun kerhotoimintaan. (Rajala 2011, 10.)

Forssassa on toteutettu osana koulun kerhotoiminnan kehittämistä kerhosisältöjen luokittelua nk. Haavi-menetelmällä, joka oli johdettu Gardnerin monilahjakkuusteoriasta (Pura 2011, 48-50) . Kaupungin koulun kerhojen luokittelu näin antoi seuraavan tuloksen:

Kielellinen Englanti 1.-2. lk, Espanjakerho 4. Lk, Englishclub 3. lk
Matemaattis-looginen Ei kerhoja
Musikaalinen Bändikerho / jatko, Bändikerho 4.-6. Lk, Laulukerho 7. lk, Musiikkikerho pienille/isoille, Vaskikerho
Kinesteettinen eli liikunnallinen Tyttöjen ja poikien liikuntakerhot, Jääpelikerho 7.-9.lk, Pelikerho 1.-3. lk
Visuaalis-spatiaalinen Köksäkerho, Käsityökerho, Joulupaja 3.-9.lk, Kädentaitokerho, Askartelukerho, Kuviskerho
Interpersoonallinen Ilmaisutaitokerho 3.-4. Lk, Näytelmäkerho 5.-6. Lk/ 3.-4. Lk, Ilmaisutaito- ja näytelmäkerho 3.-6. lk
Intrapersoonallinen Kelmiskerho
Luonnon ymmärtäminen Ei kerhoja

 

Koulun kerhotoiminnan monipuolisuuden lisäämiseksi Kehittämiskeskus Opinkirjo (aik. Kerhokeskus – koulutyön tuki) on tuottanut materiaalia, joka innosti kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa kerhosisältönä. Kerhotoimintaa voidaan suunnata myös joihinkin erityisiin tarpeisiin kuten vaikkapa sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Kehittämiskeskus Opinkirjo on pitkäaikaisella kehittämistoiminnalla tuottanut kerhosisältöjä koulun kerhotoiminnan sisällöllisen kirjon monipuolistamiseksi.  Koulu antaa oivat puitteet toteuttaa tiedekasvatusta tiedekerhoissa, joita Opinkirjo on tukenut viime vuosina tuottamalla monipuolisia tiedekerhoille sopivia kerho-ohjelmia.

Nuorten parlamentti –toimintaan liittyy myös ruohonjuuritasolla kerhotoimintaa, jossa tavoitteena on antaa peruskouluikäisille nuorille mahdollisuus yhteiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kerhotoimintaa tuetaan kerholaistapahtumilla, jotka kokoavat hieman alle sata nuorta kiinnostavan ajankohtaisen teeman ääreen. Joka toinen vuosi kerhot valmistautuvat Nuorten parlamentti –istuntoon, joka toteutetaan yhdessä eduskunnan kanssa. Tämä kokoaa noin 300 nuorta yhteen.  Alakoulujen yhteiskunnalliseen kasvatukseen liittyen Plan Suomi Säätiö ja Kehittämiskeskus Opinkirjo ovat kehittäneet ja pilotoineet yhdessä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatukseen liittyvän Maailmanpaja –kerhohankkeen.

Lisätietoja tiedekerhosta ja nuorten parlamentista