Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Kodin ja koulun yhteistyö – kasvatetaan kimpassa

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön toteuttamisesta on koululla.

Koulun tehtävä on mahdollistaa vanhempien osallistuminen, tarjota tilaisuuksia vuorovaikutukselle ja keskinäiselle viestinnälle. Koulua tehtävässä ohjaa annetut säädökset ja toimintakulttuuri, vanhemmille yhteistyö on pikemminkin tahtotila ja asenne, halu osallistua.

Kun vanhempi suhtautuu kouluun myönteisesti, ja on lapsensa koulunkäynnistä aidosti kiinnostunut, ollaan jo hyvällä pohjalla. Jokainen huolehtiva vanhempi haluaa  tukea lasta koulutyössä, kannustaa läksyjen pariin, huolehtia riittävästä yöunesta ja ravinnosta, rajoista ja rakkaudesta. Lapsen yksilölliset tarpeet ja perheen arki määräävät, miten paljon koulutyön ympärille ladataan energiaa. Toiset selviävät vähemmällä, toisille työtä kertyy enemmän.

 konkreettisia välineitä ja ideoita kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen!

Verkkosivusto www.vanhempainilta.fi on suunnattu niin nuorille, vastavalmistuneille kuin kokeneille opettajille. Se tarjoaa välineitä kaikille koulun toimijoille yhteistyön ja kumppanuusajattelun vahvistamiseen. Se tarjoaa vinkkejä vanhempaintapaamisiin, vanhempainiltoihin ja viestintään koulun ja vanhempien välillä.

Vanhempaintoiminta vahvistaa yhteisöllistä koulukulttuuria

Kun tahtoa ja kiinnostusta piisaa enemmän, koulun vanhempaintoiminta tarjoaa mielekkään näköalapaikan 2000-luvun kouluarkeen. Mukaan kannattaa lähteä vaikka vain karistaakseen nukkavierut käsitykset omasta nuoruudestaan. Samalla voi oppia jotain uutta omasta lapsesta ja hänen elämästään. Ja huomata, kuinka kanssakäyminen kouluasioissa opetushenkilökunnan kanssa helpottuu. Ja todeta, että suurin osa vanhemmista ja perheistä painii samojen arkisten haasteiden kanssa, kuin oma perhe.

Vanhempien läsnäolo koulussa on tärkeää

Yhdessä vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen ja arkeen, tukea koulua opetus- ja kasvatustehtävässä sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon omassa kunnassa.  Vanhempaintoiminta voi olla luokkakohtaista toimintaa oman lapsen luokkayhteisössä tai koulukohtaista vanhempaintoimikuntatyötä tai vanhempainyhdistystoimintaa. Eri puolilla Suomea toimii myös alueellisia vanhempainyhdistyksiä, jotka kokoavat kunnan tai laajemman alueen vanhemmat yhteen.

Luokan vanhempien yhteistyö, vanhempaintiimitoiminta vahvistaa luokan yhteishenkeä ja tukee näin opettajan työtä. Vapaamuotoinen, mutta säännöllinen yhteistyö vahvistaa luokan sosiaalisia suhteita, tarjoaa vanhemmille vertaistukea ja opettajille vanhempien tuen. Vanhempaintiimin käynnistäminen vaatii usein opettajan aktiivisuutta, mutta tiimin perustamisen jälkeen vastuu toiminnasta on vanhempaintiimillä. Jokaisen lukuvuoden alussa ja lopussa opettaja voi yhdessä vanhempaintiimin kanssa varmistaa toiminnan jatkuvuuden. Suomen Vanhempainliiton julkaisemasta Luokan vanhempaintiimi –oppaasta löytyy askelmerkit vanhempaintiimin toiminnan käynnistämiseen.

Vanhempainyhdistystoiminta on tärkeä osa kodin ja koulun yhteistyötä. Yhdistyksen toimintaan osallistuvat vanhemmat ovat mukana edistämässä terveellistä, turvallista ja hyvinvoivaa kouluyhteisöä. Vanhempaintoiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua toisiin vanhempiin, kantaa yhteistä vastuuta lapsista ja vahvistaa välittämisen kulttuuria. Virkeä vanhempaintoiminta on koululle ylpeyden aihe ja voimavara. Esimerkkejä vanhempainyhdistysten järjestämästä toiminnasta löydät täältä. Lisää toimintaideoita löydät oppaasta 101 ideaa vanhempaintoimintaan.

 

Lisätietoa:

www.vanhempainliitto.fi

www.vanhempainilta.fi