Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Kodin ja Koulun Päivä – aikaa vapaamuotoiselle vuoropuhelulle

Kouluyhteisön hyvinvointia voidaan vahvistaa monin tavoin. Valtakunnallinen Kodin ja Koulun Päivä on osoittautunut raikkaaksi ja tervetulleeksi tavaksi tukea lapsen oppimista ja kasvua.

Kodin ja Koulun Päivänä vanhemmat, oppilaat ja koulun ammattilaiset kohtaavat vapaamuotoisissa tapahtumissa, jotka on järjestetty yhdessä, omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Kodin ja Koulun Päivään ilmoittautuu vuosittain satoja kouluja, lähes kolmannes kaikista peruskouluista on jo mukana. Päivää on innostuttu viettämään myös toisen asteen oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Moni koulu on ottanut päivän vakituiseksi osaksi koulun vuosiohjelmaa, toisaalla päivää vietetään jo kaksi kertaa vuodessa.

Kodin ja Koulun Päivänä vanhemmat, oppilaat ja koulun henkilökunta ovat tehneet yhteisiä retkiä luontoon, järjestäneet pihatalkoita ja opetelleet yhdessä uusia taitoja. Päivää on vietetty erilaisten teemojen ympärillä, kuten liikunta, ravinto, ympäristö ja mediakasvatus. Tekemisen lomassa on juotu kahvit, koululounas tai kokkailtu yhdessä herkullinen ateria.

Kohtaamisen aikana keskustelu ja tutustuminen sujuvat luontevammin, kuin perinteisissä vanhempainilloissa tai infotilaisuuksissa, joissa harvoin on aikaa vapaamuotoiselle vuoropuhelulle. Vanhemmilla on mahdollisuus jakaa arkisia asioita toisten perheiden kanssa, ja oppia tuntemaan lapsen kavereita ja heidän perheitään. Opettajat tutustuvat paremmin vanhempiin, ja oppilaan perheeseen ja läheisiin.

Kodin ja Koulun Päivä onnistuu parhaiten, kun se suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Ideoita ja työtehtäviä voidaan jakaa vanhemmille, oppilaille ja opettajille. Mukaan voi ja kannattaa kutsua myös alueella toimivia yhdistyksiä, ammattilaisia ja yrityksiä. Hyviä kumppaneita ovat paikalliset järjestöt, seurakunta tai nuorisotoimi. Myös monilla vanhemmilla on osaamista ja erityistaitoja, josta voi olla iloa päivän toteutuksessa.

Kodin ja Koulun Päivässä läsnäolo ja kohtaaminen ovat tärkeintä, pienikin yhteinen hetki riittää. Monet rehtorit ovat kutsuneet vanhempia Kodin ja Koulun Päivän aamupuurolle tai aamukahville ennen työpäivän alkua. Puurolautasen ääressä ennättää hyvin vaihtaa kevyitä kuulumisia ja ihmetellä nykyajan koulunkäyntiä.

Kodin ja Koulun Päivää toteuttavat yhteistyössä: Opetushallitus, Suomen Vanhempainliitto, Förbundet Hem och Skola i Finland, Suomen Rehtorit ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Finlands Svenska Lärarförbundet FSL sekä Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry.

Lisätietoja: www.kodinjakoulunpaiva.fi

Kodin ja Koulun Päivä –peli opettajille, oppilaille ja vanhemmille: http://www.kodinjakoulunpaiva.fi/peli