Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Adhd – Vinkkejä siirtymätilanteisiin ja rutiineihin

Adhd-oirekuva voi vaihdella ja ilmetä eri ihmisillä eri tavoin. Tämän vuoksi on hyvä miettiä yksilöllisesti mitkä keinot tukevat parhaiten adhd-oireisen henkilön toimintakykyä.  Koulussa ympäristöön liittyvät tukitoimet ovat keskeisessä asemassa adhd-oireisen oppilaan arjen tukemisessa. Adhd-oireinen henkilö hyötyy usein tilanteiden, tehtävien ja toimintojen jäsentämisestä siten, että ympäristö tukee tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjaamista. Ohessa on vinkkejä sovellettavaksi yksilöllisten tarpeiden mukaan

Päivärutiini

  • Päivärutiini tarkkoine kellonaikoineen on tärkeää
  • Tee visuaalinen lukujärjestys, joka käydään läpi aamulla ja tarpeen mukaan useampaan kertaan päivän aikana
  • Siirtymätilanteissa laulu, kellonsoitto tms. merkki helpottaa
  • Erityisen meluisissa tilanteissa pehmeä taustamusiikki rauhoittaa.

Siirtymätilanteet

  • Käytä koodisanoja, lauluja, visuaalisia merkkejä helpottamaan siirtymistä.
  • Varaa aikaa siirtymiin, kerro etukäteen seuraavaksi tehtävistä mielenkiintoisista asioista lapsille
  • Käytä vihjeitä kertomaan että aikaa on muutama minuuttia saada työ valmiiksi sekä kielellisesti että visuaalisesti.
  • Anna selvät ja tarkat ohjeet kuinka siirtyä seuraavaan toimintaan
  • Palkitse lasta toisten lasten edessä kun hän pystyy siirtymään toiminnasta toiseen.

 

Lähde ADHD-liitto