Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

ADHD-keskus auttaa perheitä monin tavoin

Adhd-keskus on matalan kynnyksen paikka haasteita arjessaan kokeville perheille. Lähetettä tai diagnoosia ei tarvita.

Kohderyhmänä ovat perheet, joissa lapsella/nuorella on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden vaikeuksia, adhd, Touretten oireyhtymä tai muita neuropsykiatrisia vaikeuksia.

Adhd-keskuksessa asiakasta palvelee moniammatillinen asiantuntijatiimi.

Palveluita tarjotaan myös päivähoidon, koulun ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, sekä muille asiasta kiinnostuneille. Adhd-keskus tarjoaa ammattihenkilöille maksuttomia palveluita, kuten puhelinneuvontaa, iltaluentoja ja infoluentoja adhd:sta. Lisäksi järjestetään tilauksesta koulutuksia ja konsultaatiota neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyen.

Sosiaali- terveydenhuollon- ja kasvatusalan opiskelijat voivat suorittaa myös opintoihinsa liittyvän työharjoittelun Adhd-keskuksessa. Adhd-keskus on vuosittain mukana useilla ammattihenkilöille suunnatuilla messuilla jakamassa tietoa adhd:sta ja haastavasti käyttäytyvien lasten tukemisesta.

Perhekoulu

Perhekoulu POP® tarjoaa keinoja haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa toimimiseen.

Perhekoulu on ohjelma, joka on tarkoitettu 3–6-vuotiaille haastavasti käyttäytyville lapsille ja heidän vanhemmilleen.  Haastava käyttäytyminen voi näkyä mm.

  • ylivilkkautena
  • impulsiivisuutena
  • uhmakkuutena
  • aggressiivisuutena
  • tarkkaamattomuutena

Lapsella ei kuitenkaan tarvitse olla diagnoosia, riittää että vanhemmat kokevat tarvitsevansa apua ja tukea arjessa.

Ihmeelliset vuodet

Ihmeelliset vuodet on vanhempien ohjauksellinen ryhmä 6–10-vuotiaiden haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmille. Ohjelman tarkoituksena on tukea perheitä, joiden lapset ovat vaikeasti hallittavia.

Ohjelmassa käydään läpi erilaisia haastavia tilanteita sekä kirjallisen materiaalin että keskustelujen ja harjoitusten avulla. Ryhmän tavoite on vahvistaa vanhemmuutta, ehkäistä ja hoitaa lasten käytösongelmia.

Maksuttomat keskusteluryhmät

Adhd-keskus järjestää maksuttomia keskusteluryhmiä tarkkaavuushäiriöisten ja haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten vanhemmille. Keskusteluryhmissä vanhemmat saavat asianmukaisen tiedon lisäksi myös vertaistukea perheiltä, joilla on samanlaisia haasteita arjessaan.

Lisätietoa:

http://www.adhd.bvif.fi/fin/alku/