Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Kouluosallisuus – ideoita ja materiaalia

Kouluosallisuus on

  • vireää ja ohjattua oppilaskuntatoimintaa koulussa
  • oppilaiden, vanhempien ja koulujen yhteistyötä sekä saumatonta tiedon kulkua
  • osallisuuskasvatusta lasten, vanhempien ja koulun henkilöstön yhteisissä tapahtumissa
  • uudenlainen näkökulma arkisen koulutyön kehittämiseen.

VALOSA -hankkeen (Vanhemmat 7–13 -vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä) tuotoksena on syntynyt mm. materiaalia koulujen ja vanhempainyhdistysten käyttöön, jota voidaan hyödyntää vanhempien aktivoimiseksi mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoon.

 

Lataa aineistoa käsiteltäväksi oppilaiden kanssa tai esitysmateriaaliksi vanhempainiltaan:

Puhutaan kiusaamisesta oppilaiden kanssa

Puhutaan kiusaamisesta vanhempien kanssa

Ideoita vanhempainyhdistysten ja oppilaskuntien väliseen yhteistyöhön

Nämä ja muuta kouluosallisuuteen liittyvää materiaalia löytyy vanhempainliiton sivuilta